Prejsť na obsah

Kalvínsky kostol

Zo všetkých košických kostolov má najpohnutejšiu minulosť. Košice pri reformácii prijali zväčša lutherovú vieru. Títo "protestujúci" však sami boli náboženskými neznášanliví a obcovali sa tvrdo najme proti kalvínom. Z kostolov, ktoré skonfiškovali kalvínom im nechceli dať žiaden do užívania. A tak parcelu pre kalvínsky kostol, faru a školu vymedzil kalvínsky palatín (zástupca katolíckeho, ale rozhľadeného kráľa Habsburgovca) na Mäsiarskej ulici. Po vybudovaní tohoto komplexu ho zabrala armáda. Neskôr, po jeho vyprázdnení ho dostali uršulínky, opätovne armáda a tak dookola. Kalvíni dostali mimo hradieb náhradný pozemok. Na jeho časti si vybudovali dočasný drevený objekt. Zvyšok pozemku predali a keď opevnenie mesta stratilo opodstatnenie, lebo turecké nebezpečenstvo pominulo, odkúpili starý vojenský sklad vybudovaný do hradieb na Hrnčiarskej ulici.


V rokoch 1805 - 1811 tento objekt prestavali na svoj kostol s novou štíhlou vežou. Interiér kostola ja úplne prostý, z dreveného kostola preniesli sem iba bohoslužobné nádoby. Jediným pôsobivým artefaktom je tu kazateľnica. V exteriéri smerom od Hlavnej ulici tvorí západné priečelie kostola so štíhlou 48 m vysokou vežou peknú pohľadovú dominantu. Na vežu bol nasadený kovový kohút z r. 1589, ktorý bol predtým umiestnený na severnej veži Dómu sv. Alžbety./miesto: Hrnčiarska ulica/
/(1) © Foto: Jarmila Švehlíková/
/(2) Historická fotografia z knihy KOŠICE 1780-1918/