Prejsť na obsah

Kaplnka sv. Michala

Pochádza pravdepodobne z prvej polovine 14.storočia a vždy bola príslušenstvom farského kostola. Bola vybudovaná ako cintorínska kaplnka uprostred cintorína vo vnútri mesta, ktorý sa rozprestieral od dómu na juh na niekdajšom ostrove, vytvorenom Čermeľským potokom - na mieste terajšieho parku na Hlavnej ulici.

Kaplnka je zasvätená svätému Michalovi, sprievodcovi duší na druhý svet. Spodná stavba kaplnky slúžila ako ossarium - kostnica pre kostné pozostatky, vykopané pri prekopávke cintorína pre nové hroby. Vrchná stavba slúžila pre zádušné omše. K jej severnej strane bola v r. 1508 vystavaná bočná loď, ktorá pri jej obnove v r. 1902 - 1904 bola zbúraná. Pri tejto príležitosti sa do jej vonkajších stien zamurovalo 17 starých náhrobých kameňov z bývalého cintorína zo 14.-17. storočia, aby sa tak zachovali pred zničením. Jej vonkajšia výzdoba je gotická, vežička je založená na strešnej konštrukcii. Na oltári v kaplnke je znázornený patrón mŕtvych sv. Michal archanjel, ako premáha satana - draka. Po jej bokoch sú archanjeli Rafael a Gabriel. V interiéri je pekné kamenné tabernákulum, plastika "ecce homo " a zvyšky stredovekých nástenných malieb. Nad dverami do sakristie je umiestnený najstarší erb Košíc. Kaplnka slúžila v jednom období ako slovenský kostol, zatiaľ čo dóm bol kostolom nemeckým a maďarským.

 

/(1) Historická fotografia z r.1908  zo zbierok Východoslovenského múzea/
/(2) Historická fotografia z knihy KOŠICE 1780-1918,  (3) © Foto: Alexander Jiroušek/