Prejsť na obsah

KFA - Objednávky

rok 2021

 

 
Číslo objednávky Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
20210001 08.04.2021 08.04.2021 Ing. Milan Vaska - stavebný dozor
Klimkovičova 26, 040 20 Košice
Finálna kontrola odstránenia vád stavby KFA, spoluúčasť na odovzdávaní stavby a dokumentácie    3 079,20 € s DPH
20210002 29.01.2021 29.01.2021 LAMA SK s.r.o, Tomášikova 30,
821 01 Bratislava
Denné a nočné stráženie    8 285,76 € s DPH
20210003 26.02.2021 26.02.2021 LAMA SK s.r.o, Tomášikova 30,
821 01 Bratislava
Denné a nočné stráženie     8 918,70 € s DPH
20210004 20.03.2021 20.03.2021 Ing. Paulína Černochová
Sládkovičova 66, 040 01 Košice
Určenie a vyhotovenie posudku - navýšenie ceny pre KFA a.s., na dostavbu 2. a 3. etapy štadióna      240 € s DPH
20210005 10.05.2021 10.05.2021 PPA Inžiniering, s.r.o
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Montážne práce a dopravné náklady na montážny materiál       360 € s DPH
20210006 25.05.2021 25.05.2021 TIMAN s.r.o., Námestie SNP 18,
974 01 Banská Bystrica
Posúdenie nadodborného manažerského potenciálu - výber Generálneho manažéra KFA a.s.     456 € s DPH
20210007 26.05.2021 26.05.2021 Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávka a výmena 3 ks PTP prevodu 10/5A/A    4 284,00 € s DPH
20210008 27.05.2021 31.12.2021 MOORES s.r.o., Rožňavská 319/18, 040 11 Košice Odborné poradenstvo    3 600,00 € bez DPH
20210009 01.07.2021 01.07.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Zálievky stromov pri Košickej futbalovej aréne     1 706,26 € s DPH
20210010 14.07.2021 14.07.2021 ALEX-EGRI spol. s.r.o.
Kostolná 184, 076 34 Ladmovce
Dodávka a montáž panelového oplotenia a tieniacej tkaniny na oplotenie     2 777,64 € s DPH
20210011 29.07.2021 29.07.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Zálievka stromov - jednorázová a osadenie zavlažovacích vakov     3 117,82 € s DPH
20210012 29.07.2021 29.07.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Zálievka stromov - jednorázová do zavlažovacích vakov        343,13 € s DPH
20210013 29.07.2021 29.07.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Zálievka stromov - jednorázová /ihličnaté stromy a záhony/        343,13 € s DPH
20210015 26.07.2021 26.07.2021 Bytový podnik mesta Košice
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Odčerpanie vody z vodomernej šachty a vyčistenie šachty        186,12 € s DPH
20210016 26.07.2021 26.10.2021 TIMAN s.r.o., Námestie SNP 18,
974 01 Banská Bystrica
Poradenské služby a 2x personálna analýza         340 € bez DPH
20210017 30.07.2021 26.10.2021 Peter Maukš - Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice Dokumentácia a vybavenie interriérov        6 384 € bez DPH
20210018 18.08.2021 26.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Zhodnotenie bioodpadu (tráva)        232,09 € bez DPH
20210019 23.08.2021 26.10.2021 City-Aréna Hotel a.s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava Prenájom priestorov na školenie trávnikárov         180 € bez DPH
20210020 18.08.2021 26.10.2021 ALEX-EGRI s.r.o., Kostolná 184, 076 34 Ladmovce Brána jednokrídlová s montážou        570 € bez DPH
20210021 24.08.2021 26.10.2021 3SKY s.r.o., Jasuschova 24, 040 23 Košice Kontrola stavu striech štadióna KFA        90 €
20210022 09.09.2021 26.10.2021 KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad Prekrytie čalúnenývh sedadiel štadióna KFA     7 879,10 € bez DPH
20210023 01.08.2021 26.10.2021 Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice Práce údržby strojového vybavenia, starostlivosť o trávnik, správa tech. zariadení v KFA       1 700 € bez DPH
20210024 21.09.2021 26.10.2021 TH4 s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice Dodanie a inštalácia TV       17 084 € bez DPH
20210025 21.09.2021 26.10.2021 PPA Inžiniering, s.r.o.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Označenie rozvádzačov        1 600 € bez DPH
20210026 29.09.2021 27.10.2021 Florest s.r.o., Petra Straku 13, 901 01 Malacky Konzultácia ohľadom starostlivosti o trávnaté teleso        180 € bez DPH
20210027 04.10.2021 27.10.2021 PPA Inžiniering, s.r.o.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Úprava ELI a ovládania osvetlenia     1 871,44 € bez DPH
20210028 04.10.2021 27.10.2021 CEELABS s.r.o., Lomonosovova 2, 040 01 Košice Merací set MeriTo - inštalácia, konfiguácia, oživenie, revízia       23 520 € bez DPH
20210029 04.10.2021 27.10.2021 CEELABS s.r.o., Lomonosovova 2, 040 01 Košice Služba - Virtuálny elektroenergetik        2 448 € bez DPH
20210030 05.10.2021 27.10.2021 KONE s.r.o., Galvániho 7/B,
821 04 Bratislava
Opakovaná úradná skúška        2 220 € bez DPH
20210031 05.10.2021 27.10.2021 KONE s.r.o., Galvániho 7/B,
821 04 Bratislava
Čistenie výťahov         720 € bez DPH
20210032 12.10.2021 27.10.2021 Alfréd Pukleja, 053 34 Švedlár Obkladačské práce         360 € bez DPH
20210033 25.10.2021 27.10.2021 GEOKOD s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava Vyhotovenie geometrického plánu         700 € bez DPH
20210034 25.10.2021 31.12.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79, 040 01 Košice
Zhodnotenie bioodpadu (tráva)        278,51 € s DPH
20210035 28.10.2021 31.12.2021 TH4 s.r.o., Hutnícka 22, 040 01 Košice Dodanie a inštalácia projekčnej techniky       2 006 € bez DPH
20210036 28.10.2021 31.12.2021 AUTOCONT s.r.o.
Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Licencie M365 E3        756 € bez DPH
20210037 09.11.2021 31.12.2021 PESMENPOL s.r.o., Železničiarska 16,
080 01 Prešov
Dodanie a inštalácia zabránkových priestorov a bezpečnostných prvkov   59 487,30 € bez DPH
20210038 09.11.2021 31.12.2021 TMG Group s.r.o.,
Gagarikova 19,
821 03 Bratislava
Letecké termovízne meranie a spracovanie dokumentácie       1 816 € bez DPH
20210039 15.11.2021 31.12.2021 Florest s.r.o., Petra Straku 13, 901 01 Malacky Manažment a údržba trávnika      19 140 € bez DPH
20210040 16.11.2021 31.12.2021 KONEX Elektro s.r.o.
Rastislavova 7, 040 01 Košice
Výmena VN meničov        240 € bez DPH
20210041 24.11.2021 31.12.2021 Ján Kuko - REVILO, Žižkova 43, 040 01 Košice Interiérové vybavenie - mobiliár   13 034,88 € bez DPH
20210042 24.11.2021 31.12.2021 MS Stolárstvo s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Nábytok a zariadenie na mieru   20 841,60 € bez DPH
20210043 24.11.2021 31.12.2021 Profigroup s.r.o.,
Bořetická 19, 682 00 Brno
Lajnovacia sada LS1 na futbalové ihrisko   3 950 CZK bez DPH
20210044 24.11.2021 31.12.2021 Profigrass SK s.r.o.,
Priemyselná 923/5,
903 01 Senec
Zariadenie do dielne   6 619,82 € bez DPH
20210045 16.11.2021 31.12.2021 MINITEC s.r.o.,
Mliečna 1246,
040 14 Košice
Chladiace vitríny   6 824,97 € bez DPH
20210046 16.11.2021 31.12.2021 RAKUM s.r.o.
Volgogradská 54, 080 01 Prešov
Rolety      3 399 € bez DPH
20210047 01.12.2021 31.12.2021 Kontrakt JMV, s.r.o.,
Krivá 18, 040 01 Košice
Čistenie a prečerpanie akumulačných nádrží   1 021,50 € bez DPH
20210048 01.12.2021 31.12.2021 GEOSLOVAKIA, Popradská 90, 040 11 Košice Laboratórny rozbor zeminy        800 € bez DPH
20210049 06.12.2021 31.12.2021 KING MEDIA s.r.o.,
Tomášikova 63, 058 01 Poprad
Interiérové práce   14 346,60 € bez DPH
20210050 06.12.2021 31.12.2021 MULTIP s.r.o.,
Slovenskej jednoty 36,
040 01 Košice
Rohože s potlačou   3 258,28 € bez DPH
20210051 13.12.2021 31.12.2021 PPA Inžiniering, s.r.o
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Montáž stĺpu verejného osvetlenia      974,22 € bez DPH
20210052 13.12.2021 31.12.2021 PPA Inžiniering, s.r.o
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Výmena poškodeného stĺpa VO     1 014,77 € bez DPH
20210053 13.12.2021 31.12.2021 PPA Inžiniering, s.r.o
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Výmena poškodeného stĺpa VO     1 014,77 € bez DPH
20210054 20.12.2021 31.12.2021 Štefan Jakim,
Bohdanovce 152, 044 16
Elektrifikácia     1 759,50 € s DPH
20210055 20.12.2021 31.12.2021 Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice Príprava projektovej dokumentácie        500 € bez DPH
20210056 20.12.2021 31.12.2021 Belleza SK s.r.o.,
Jenisejská 1432/43,
040 12 Košice
Webstránka kosickafutbalovaarena.sk, platforma CMS Wordpress     1 990,00 € bez DPH
20210057 01.12.2021 31.12.2021 TIMAN s.r.o.,
Námestie SNP 18,
974 01 Banská Bystrica
Služby spojené s pracovnými pohovormi     1 667,00 € bez DPH