Prejsť na obsah

KFA - Zmluvy

rok 2022

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
03.01.2022 21.01.2022 Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb ------
03.01.2022 21.01.2022 Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ------
13.01.2022 25.01.2022 Philip Morris Slovakia s.r.o.,
Galvaniho 15/A,
821 04 Bratislava
Memorandum o spolupráci ------
25.01.2022 31.01.2022 Mgr. Branislav Kriška,
Dúhová 7A, 903 01 Senec
Dodatok k mandátnej zmluve ------
07.02.2022 08.02.2022 Marják, Ferenci & Partners s.r.o.,
Tajovského 7, 040 01 Košice
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora        Článok III. Odmena
07.02.2022 08.02.2022 Šimčák, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice Dohoda o skončení Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verej. sektora ------
21.01.2022 09.02.2022 Kosit a.s., Rastislavova 78, 043 46 Košice Zmluva o poskytovaní služieb       Článok IV. Cena
07.02.2022 09.02.2022 MaxiTicket s.r.o.,
Kučišdorfská dolina 4,
902 01 Pezinok
Zmluva o spolupráci      Článok 3.1 Cena
07.02.2022 16.02.2022 CEELABS, s.r.o.
Lomonosovova 20,
040 01 Košice
Dohoda o splátkovom kalendári ------
18.02.2022 22.02.2022 Mesto Košice,
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
Zmluva o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry ------
22.02.2022 23.02.2022 Marják, Ferenci & Partners s.r.o.,
Tajovského 7, 040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní právnych služieb        Článok II. Odmena
24.02.2022 02.03.2022 Štefan Jakim
Bohdanovce 152, 044 16
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve ------
25.02.2022 21.03.2022 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu,
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Dohoda o ukončení Poistnej zmluvy ------
25.02.2022 21.03.2022 DGD Trade s.r.o.,
Majerská 46/15,
076 14 Michaľany
Mandátna zmluva /starostlivosť o trávnik/        Článok 8. Odplata
01.03.2022 25.03.2022 Leško Jozef s.r.o.,
Kokšovská 285/28,
044 13 Valaliky
Mandátna zmluva /vodár/        Článok 8. Odplata
01.03.2022 28.03.2022 Ján Švec,
Hlinkova 627/29,
040 11 Košice
Mandátna zmluva IT        Článok 8. Odplata
25.03.2022 04.04.2022 i2f s.r.o., Rozvojová 2,
040 11 Košice
Zmluva o výkone činnosti stavebného poradcu stavby KFA        Článok 6. Odmena
08.04.2022 08.04.2022 party_production s.r.o.
Varšavská 2492/18
040 13 Košice
Rámcová zmluva o spolupráci /organizovanie podujatí/        Článok 4. Odplata
08.04.2022 14.04.2022

MaxiTicket s.r.o.
Kučišdorfská dolina 4
902 01 Pezinok, a party_production s.r.o.

Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek na Majáles Košice 2022 ------
21.03.2022 27.04.2022 Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (2) ------
21.03.2022 27.04.2022 Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (2) ------
28.04.2022 02.05.2022 MARK MEDIA s.r.o.,
Mäsiarka 63,
040 01 Košice
Obchodná zmluva na vysielanie reklamy v rádiu      2 970 €  bez DPH
28.04.2022 04.05.2022 HESCON s.r.o.,
Nám. sv. Anny 20C/7269,
911 01 Trenčín
Zmluva o dielo     72 174 €  bez DPH
21.04.2022 06.05.2022 Profigrass SK s.r.o.,
Priemyselná 923/5,
903 01 Senec
Kúpna zmluva na strojové vybavenie pre údržbu trávnika     68 247 €  bez DPH
08.04.2022 06.05.2022 party_production s.r.o.
Varšavská 2492/18
040 13 Košice
Realizačná zmluva pri organizovaní podujatia MAJÁLES Košice 2022        Článok 3. Odplata
30.04.2022 11.05.2022 EASY s.r.o.,
Letná 27,
040 01 Košice
Zmluva o spolupráci a o nájme výcvikovej plochy „Autocvičiska“ pre autoškolu      300 €  bez DPH mesačne
28.04.2022 12.05.2022 AVANCE UM s.r.o.,
Bardejovská 1,
040 11 Košice
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb    1 750 €  bez DPH mesačne
10.05.2022 12.05.2022 Ján Švec,
Hlinkova 627/29,
040 11 Košice
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve IT ------
31.03.2022 12.05.2022 ADM Košice spol. s r.o.,
Ružínska 11,
040 11 Košice
Zmluva o dielo na dodávku a montáž parkovacieho systému /závora/   15 201 €  bez DPH
23.05.2022 30.05.2022 Leško Jozef s.r.o.,
Kokšovská 285/28,
044 13 Valaliky
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve /vodár/ ------
03.05.2022 01.06.2022 F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10,
040 01 Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov KFA ------
03.05.2022 01.06.2022 F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10,
040 01 Košice
Zmluva o spolupráci ------
31.05.2022 03.06.2022 DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Zmluva na výkon činnosti stav. poradcu a dozoru stavby KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - futbalový štadión        Článok 6
04.06.2022 16.06.2022 ML-audit, s.r.o.,
čat. Nebiljaka 658/7,
089 01 Svidník
Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 30.05.2017 (Audit účtovnej závierky a výročnej správy za 2019 a 2020) ------
15.06.2022 16.06.2022 F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10,
040 01 Košice
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov KFA ------rok 2021

 

 
Dátum podpisu Dátum zverejnenia Subjekt Predmet Suma
25.01.2021 27.01.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu,
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Poistná zmluva        8 399 € za rok
29.01.2021 01.02.2021 Mgr. Branislav Kriška,
Dúhová 7A, 903 01 Senec
Mandátna zmluva        2 000 € bez DPH za mesiac
29.01.2021 01.02.2021 i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice Zmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby "KFA - futbalový štadión"        2 500 € bez DPH za mesiac
01.02.2021 01.03.2021 Jaroslav Švec - BALÚ,
040 10 Geča 336
Zmluva o poskytovaní služieb - dohľad a čiastočná správa objektu  max. 2 000 € bez DPH za mesiac
17.02.2021 19.02.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu,
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve ------
24.03.2021 29.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb
Preberací protokol
         2 581,91 € s DPH za mesiac
24.03.2021 29.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,
Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
Zmluva o výkone služieb          7 854,93 € s DPH za mesiac
23.03.2021 30.03.2021 Marják, Ferenci & Partners s.r.o.,
Tajovského 7, 040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní právnych služieb             55 € bez DPH za hodinu
24.03.2021 22.04.2021 Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu,
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Poistná zmluva        2 890 € za rok
30.03.2021 06.04.2021 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy ------
28.04.2021 28.04.2021 Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 0639KO ------
29.04.2021 29.04.2021 CellQoS, a.s.,
Koniarekova 16, 917 21 Trnava
Zmluva o poskytovaní služieb          985 € bez DPH za mesiac
29.04.2021 29.04.2021 CellQoS, a.s.,
Koniarekova 16, 917 21 Trnava
Zmluva o poskytovaní služieb - pre turnikety          1 405 € bez DPH za mesiac
28.04.2021 03.05.2021 TEHO s.r.o.,
Komenského 7, 040 01 Košice
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody        Článok III. Cena
29.04.2021 03.05.2021 DIRO spol. s r.o.,
Klimkovičova 26, 040 23 Košice
Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“            2 570 € bez DPH za mesiac
01.06.2021 04.06.2021 Peter Maukš - Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice Zmluva o dielo a Licenčná zmluva          7 016,68 € bez DPH
01.06.2021 07.06.2021 Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec Kúpna zmluva          69 873 € bez DPH
21.06.2021 22.06.2021 Midfield s.r.o. Sládkovičova 14, 078 01 Sečovce Zmluva o dielo /navigačný priestorový systém/            15 700 € paušálne
10.06.2021 29.06.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Rámcová zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb            Príloha č.2
02.07.2021 07.07.2021 F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov KFA            časť 7. Nájomné
14.07.2021 15.07.2021 Ján Kuko - REVILO, Žižkova 43, 040 01 Košice Kúpna zmluva na interiérové vybavenie - mobiliár          52 994,47 € bez DPH
30.07.2021 02.08.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok č.1 k Dohode o umiestnení telekom. zariadenia 0639KO zo dňa 28.4.2021   ------
28.07.2021 03.08.2021 MS Stolárstvo s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice Kúpna zmluva na Interiérové vybavenie - atypické          49 020,00 € bez DPH
18.08.2021 19.08.2021 EVIL, s.r.o., IČO: 36182931
Poľská č. 4, 040 01 Košice
Zmluva na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a prac. zdravotnej služby  

     jednorázovo: 2 980 € bez DPH + mesačne 485 € bez DPH

16.08.2021 20.08.2021 KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, Poprad 058 01 Zmluva o dielo "Výroba a inštalácia značenia v KFA"          55 646,19 € bez DPH
26.07.2021 25.08.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb          článok č.1
30.08.2021 20.09.2021 KONE s.r.o., Galvániho; 7/B,
821 04 Bratislava
Servisná zmluva o dielo (výťahy)          mesačne 322,00 € bez DPH
21.09.2021 21.09.2021 ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o.
Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava
Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach          článok č.IV.
21.09.2021 21.09.2021 Azimut ES s.r.o.,
930 40 Čakany 10
Servisná zmluva na dieselgenerátor          Príloha č.1
30.08.2021 05.10.2021 Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice Mandátna zmluva na prevádzku športových zariadení          mesačne 2 200,00 € bez DPH
24.09.2021 05.10.2021 AUTOKLUB, a.s., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA         32 760,00 € bez DPH
21.10.2021 22.10.2021 Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ /s prílohou č.1/   body dodatku 1.1.3. a 1.1.4.
21.10.2021 22.10.2021 Skupina dodávateľov:
Skupina AVA-stav OHL
Dohoda o urovnaní   ------
22.10.2021 25.10.2021 Peter Maukš - Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve /s prílohou/            Článok č.3
12.10.2021 29.10.2021 AUTO KLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice Zmluva o spolupráci a o nájme nebytových priestorov pre 47. Rally Košice /s prílohou/            Článok č.5
29.10.2021 29.10.2021 Florest s.r.o., Petra Straku 13, 901 01 Malacky Zmluva o dielo na položenie trávnatého koberca KFA        Článok VIII.
02.07.2021 22.11.2021 Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec Dodatok ku Kúpnej zmluve  ------
23.10.2021 23.11.2021 KONE s.r.o., Galvániho; 7/B,
821 04 Bratislava
Dodatok č.1 k servisnej zmluve o dielo  ------
29.11.2021 30.11.2021 TOP Security Košice s.r.o.,
Hroncova 1, Košice 040 01
Zmluva o zabezpečení strážnej služby        Článok V.
24.11.2021 08.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy        Článok III.
08.12.2021 09.12.2021 Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice Dodatok k mandátnej zmluve   ------
14.12.2021 15.12.2021 EVIL, s.r.o., IČO: 36182931
Poľská č. 4, 040 01 Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce /z 18.08.2021/   ------
22.12.2021 23.12.2021 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Zmluva o odbere a uložení výkopovej zeminy        Článok III.
22.12.2021 23.12.2021 Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb   ------
22.12.2021 23.12.2021 Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb   ------
20.12.2021 04.01.2022 Štefan Jakim
Bohdanovce 152, 044 16
Mandátna zmluva /správa el. zariadenia/            Článok č.8
01.12.2021 27.01.2022 Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec Dohoda o výpožičke   ------


KFA - Zmluvy za roky 2015 - 2020