KOŠICKÉ ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE 2018

Milí Košičania,


verím, že mi dáte za pravdu ak poviem, že naše mesto je čarokrásne v každom ročnom období. Pulzuje životom a rozmanitosťou, ktorú mu dodávate vo veľkej miere práve vy. Ľudia, z ktorých cítiť lásku ku Košiciam, hrdosť a spolupatričnosť. Košice sú špecifické svojou atmosférou, ktorú ešte spoločne znásobíme v nadchádzajúcom období najkrajších sviatkov v roku.

Mesto Košice pre vás aj tento rok pripravilo obľúbené Košické Rozprávkové Vianoce, ktoré budú plné pestrých programov, zábavy, dobrého jedla, bohatej výzdoby a všetkého čo k tej správnej predvianočnej atmosfére patrí. Chceme vyčariť úsmev na tvári nielen deťom, ale aj ich rodičom, či starým rodičom.

Teším sa, že sa v srdci mesta všetci stretneme s našimi rodinami, blízkymi priateľmi, kolegami, či známymi a strávime tak všetci príjemné chvíle pri Košických Rozprávkových Vianociach.

Bude to krásna príležitosť zaželať si vzájomne nádherné sviatky plné zdravia, lásky a radosti.Martin Petruško
viceprimátor mesta KošiceKOŠICKÉ VIANOČNÉ TRHY na Hlavnej ulici, denne od 09:00 do 22:00 hod.
PRIMÁTORSKÝ PUNČ podávaný denne od 16:00 do 20:00 hod.
 
Informácie o programe su ulozené v prílohe

Výťažok z primátorského punču bude venovaný organizáciám

Charitný dom sv. Alžbety na Bosákovej ulici

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach , Ťahanovské riadky 23, Košice 

Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Paulínyho 63, Košice

Psy ulice, o.z.,  Kukučínova 13,  Košice

 

Primátorský punč  v čase od 17. do 20.hod. podávajú

05.12. – streda

Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice

James BRUNO

prezident US STEEL Košice

06.12. - štvrtok

Erik HORVÁTH, Active Life

Ľubica SLATINA, Svetielko pomoci

07.12. - piatok

Lenka KOVAČEVIČOVÁ

starostka MČ Nad Jazerom

poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Jazero

08.12. - sobota

Beáta ZEMKOVÁ

Slavomír BUCHER

poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice  Západ

09.12. - nedeľa

Charitný dom sv. Alžbety

Arcidiecézna charita

Soňa HLAVÁČOVÁ

Kristína KLIKOVÁ

10.12. - pondelok

František KRIŠTOF

starosta MČ Barca

Alena BOBÁKOVÁ

riaditeľka GY Park mládeže

11.12. - utorok

Jozef ANDREJČÁK

starosta Dargovských Hrdinov

12.12. - streda

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže Košice

Dagmar KOZÁKOVÁ

13.12. - štvrtok

Jaroslav HLINKA

starosta MČ Juh

14.12. - piatok

Liga proti rakovine Košice

Ľubica SLATINA

15.12. - sobota

Ján NIGUT

starosta MČ Ťahanovce obec

Martin BALČÍK

starosta MČ Kavečany

Peter TOMKO

starosta MČ Krásna

16.12. - nedeľa

Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice

17.12. - pondelok

Alena MOCNÁ

riaditeľka CVČ

18.12. - utorok

Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice

František TÉNAI

starosta MČ Sever

Ladislav LÖRINC

starosta MČ Sídlisko KVP

19.12. - streda

OZ Psy ulice Košice

20.12. - štvrtok

Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice

Igor PETROVČÍK

starosta MČ Staré Mesto

21.12. - piatok

Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice

Rastislav TRNKA  

predseda KSK

Daniel RUSNÁK

podpredseda KSK

22.12. - sobota

Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice

23.12  - nedeľa

Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice


 
Videoreportáž z otvorenia Košických rozprávkových Vianoc 2018 
 
 


Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie na www.kosice.sk 
 
 
/Zdroj: Referát marketingu a kultúry MMK/