Prejsť na obsah

Kostol sestričiek Uršulínok

Pôvodne bol stavaný pre košickú cirkevnú obec kalvínov. Mal však veľmi pohnuté osudy. Aj keď stavba prebiehala v rokoch 1652 - 1655, jeho užívateľmi boli striedavo kalvíni, armáda a rád uršulíniek, ktorý bol sem preložený cisárovnou Eleonórou z Bratislavy v r.1698. Objekt si nestačili ani zariadiť a znova slúžil rôznym účelom. Až v roku 1731 ho sestričky definitívne prevzali a v júni bol vysvätený. Je to jednovežový kostol slúžiaci ženskému rádu, ktorý sa vo svoje dobe zaslúžil o vzdelávanie. Uršulínky v Košiciach mali tieto druhy škôl: materskú, ľudovú, meštiansku, gymnázium, učiteľský ústav a rodinnú pre ženské povolanie.
Stavba kostola v exteriéri je veľmi jednoduchá. Interiér vyžaruje akúsi ženskú atmosféru. Oltáre sú barokové. Hlavný oltár vo vlastnom slova zmysle je netradičný. Veľké barokové plastiky svätíc ako aj svätca sú priamo upevnené na stene svätyne na konzolách. V prostriedku je umiestnený sv. Michal archanjel - patrón kostola.
Predpokladáme, že pri prvom pobyte sestier sa vyhotovili drevené pozlátené plastiky pre navrhovaný veľkolepý oltár. Po odchode sestier sa sochy uskladnili a po ich návrate o niekoľko desaťročí už nikdy neboli prostriedky na realizovanie obrovskej oltárnej architektúry. Na vedľajších oltároch sú erby popredných darcov. Vo výške prvého poschodia obieha okolo lode empora, prínos protestantizmu do kostola. Jej zábradlia sú rokokové. Okna sú vyzdobené secesnými farebnými vitrážami a v zadnej časti lode je pekne vyrezávaná renesančná, ale aj baroková lavica. Na schodisku na chór je baroková obliekateľná Madona s dieťaťom, v minulosti ozdobená votívnymi šperkami, nenávratne stratenými po druhej svetovej vojne./miesto: Mäsiarska ulica/
/© Foto: Jarmila Švehlíková/