Prejsť na obsah

Kráľovský dom

Pôvodne kráľovský dom, potom jezuitský, neskoršie premonštrátny kláštor. Objekt bol stavebne mnohokrát menený. Prestavali ho po roku 1654, pričom použili časť muriva z pôvodného kráľovského domu, ktorý roku 1467 spomínajú pramene ako Kammerhof a v ktorom okolo roku 1553 bola načas umiestnená aj košická mincovňa. Úpravu prekonala budova aj v rokoch 1671-1681, kedy bol k nej pristavaný akademický univerzitný kostol a dom na susednej Kováčskej ulici pre univerzitnú kníhtlačiareň (ktorý nestojí už asi 140 rokov).
Od roku 1657 v nej mala sídlo Košická univerzita s fakultou teologickou, filozofickou a filologickou, ktorú založili z fundácie Benedikta Kišdyho. Jej práva potvrdil cisár Leopold I. Zlatou bulou roku 1660. Po zrušení jezuitského rádu (1773) prevzal budovu i univerzitu štát a potom sa stala filiálkou budínskej univerzity s názvom Košická kráľovská akadémia. Akadémia mala filozofickú a právnickú fakultu. Za Bachovej éry ju premenovali na Právnickú akadémiu, ktorú zrušili roku 1921. Dvojposchodová desaťosová stavba vznikla na viacerých spojených gotických parcelách. V zadnom trakte sú dva vnútorné dvory. Fasáda pochádza z 19.storočia. Vstupný portál lemujú piliere. V miestnostiach na prízemí a na poschodí sú krížové hrebienkové klenby. Na budove je umiestnená pamätná tabuľa Jonáša Záborského.

 

/miesto: Hlavná ulica 67/

/© Foto: Marián Krlička/