Prejsť na obsah

Levočský dom

Je najzachovalejšou mestskou stavbou postavenou v gotickom slohu. Pochádza z druhej polovice 15. storočia. Dom patril v rokoch 1542 - 1569 mestu Levoča, ktoré ho získalo ako dedičstvo po svojom rodákovi - zámožnom obchodníkovi Alexandrovi Turzovi. V roku 1569 odkúpilo mesto dom od Levoče, aby v ňom zriadilo hostinec. V roku 1617 bola zriadená v prenajatej časti domu tlačiareň Jána Festha. Bola to vôbec prvá tlačiareň na území mesta.
Reštauračné služby sa v ňom odvtedy poskytujú neprestajne až dodnes! V roku 1626 sa tu za účasti stoviek hostí slávila najväčšia svadba v Košiciach. Vodca protihabsburského povstania Gabriel Betlen si bral za manželku švagrinú švédskeho kráľa Katarínu Brandenburskú. Na túto svadbu poslali svojich delegátov takmer všetci európski panovníci.

Objekt prežil niekoľko prestavieb a úprav. V 17. storočí bol prestavaný v renesančnom slohu s vytvorením dobovej arkády vo dvore. V 18. storočí boli na ňom vykonané barokové úpravy.
Koncom 19.storočia už bol značne zanedbaný, takže sa uvažovalo, či ho nezbúrať. Hlavný mestský inžinier Richard Rossler navrhol postaviť na jeho mieste kasíno (1901), architekt Július Répászky rátal s výstavbou paláca kultúry (1907). V októbri 1907 dalo Ministerstvo vnútra pokyn na renováciu tohoto vzácneho gotického objektu a po zásahu Krajinského výboru pamiatkovej starostlivosti rozhodlo v novembri 1908 mestské zastupiteľstvo o reštaurovaní domu. Budova pri reštaurátorských prácach značne utrpela na pôvodnosti. Práce viedol Otto Stehlo; ukončil ich v roku 1910. 15. mája bol Levočský dom slávnostne sprístupnený.
V rokoch 1957-1959 bol dom prepojený s vedľajším objektom.

 

/miesto: Hlavná ulica 65/

/(1) Historická fotografia z knihy KOŠICE 1780-1918/
/© Foto: (2) Alexander Jiroušek,  (3) Historická fotografia z r.1910  zo zbierok Východoslovenského múzea/