Prejsť na obsah

Mapa historického centra mesta

Mapa

 

Legenda: Zastavaná plocha Nezastavaná plocha Verejná zeleň Vodstvo Historická časť mesta
  Zastavaná plocha Nezastavaná plocha Verejná zeleň Vodstvo Historická časť mesta

 

1. Dóm sv.Alžbety
2. Kaplnka sv.Michala
3. Urbanova veža
4. Štátne divadlo
5. Levočský dom
6. Andrášiho palác
7. Súsošie Immaculata- "morový stĺp"
8. Župný dom
9. Stará radnica
10. Žobrákov dom
11. Biskupský palác
12. Jakabov palác
13. Hotel Európa
14. Hadík - Barkócziho palác
15. Pongrácovsko - Forgáčovský palác
16. Csáky - Dezőfiho palác
17. Kráľovský dom
18. Miklušova väznica
19. Kapitánsky palác
20. Knižnica Jána Bocatia
21. Východoslovenské múzeum
22. Dolná brána
23. Kostol dominikánov
24. Kostol sestričiek uršuliniek
25. Seminárny, predtým Františkánsky kostol
26. Kalvínsky kostol
27. Špitálsky kostol sv. Ducha
28. Evanjelický kostol
29. Premonštrátny, predtým Jezuitský kostol
30. Gréckokatolícky kostol narodenia Panny Márie
31. Synagóga na Zvonárskej ulici
32. Synagóga na Puškinovej ulici
33. Gymnázium na Kováčskej ulici
34. Budova vojenského velitaľstva
35. Budova železničného riaditeľstva
36. Hotel Schalkáz
37. Pamätník Medzinárodného maratónu mieru
38. Pamätník neznámeho protifašistického bojovníka
39. Pamätník vojakov Sovietskej armády
  Mapa historického centra mesta