Prejsť na obsah

Morová kaplnka sv. Rozálie

Rozálsku kaplnku vystavili pri novom cintoríne na úpätí Červeného brehu v rokoch 1714-1715 podľa T. Tornyossyho a J. Gorescha (za spolupráce sochára J. E. Widmana). Bola postavená na pamäť moru z rokov 1710-1711. V roku 1898 ju Ján Balogh reštauroval, pričom bol obnovený a doplnený jej interiér. Pôdorys barokovej stavby má tvar pravidelného osemuholníka s vežou na západnej strane. Z vnútorného vybavenia si zasluhuje pozornosť hlavný oltár, ktorý je ambitového typu./© Foto: Alexander Jiroušek/