Prejsť na obsah

Premonštrátny - jezuitsky kostol

Je to najcennejší barokový objekt Košíc, s najkrajším dobovým interiérom. Na mieste terajšieho premonštrátskeho kostola stál v stredoveku tzv. Kráľovský dom, bolo to sídlo kráľovskej komory. V počiatkoch rekatolizácie v ňom hornouhorský kapitán Ondrej Dóczy dal zriadiť obydlie a kaplnku pre jezuitov "misionárov" v protestantskom meste. Jezuitov a ich národného hosťa, ostrihomského kanonika, tu v noci zo 6. na 7.septembra 1619 umučili hajdúsi Juraja I. Rákócziho. Sú to známi svätí košickí mučeníci: Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác. Beštiálna vražda otriasla mestom, do opravy objektu sa nik nemal, na inom mieste sa vybudovala nová kráľovská komora. Všetky rákócziovské dámy bojac sa trestu božieho sa snažili vymôcť pre rodinu odpustenie. Manželka Juraja II. preto nehnuteľnosť odkúpila a dala na zbúranisku starého kráľovského domu postaviť jezuitom kostol podľa vzoru slávneho "IL GESU" v Ríme. Objekt je už novovekým kostolom Košíc a bol ukončený v roku 1681. Pri ňom si jezuiti vybudovali školy a biskup B. Kisdy založil aj prvú košickú univerzitu, takže kostol sa spomína aj ako gymnaziálny, alebo "Univerzitný kostol". Od rozpustenia jezuitského rádu patril pod farský úrad, kým ho v r. 1811 dostali premonštráti.

Výzdoba a mobiliár pochádzajú väčšinou ešte z jezuitského obdobia. Interiér pôsobí vzácnym jednoduchým dojmom. Dokonala je iluzívna maľba z r. 1786 od Erazma Schotta. Kostol je zasvätený sv. Trojici, hlavný oltár z r. 1854 je od maliara Jozefa Peskyho. Všetky bočné kaplnky majú iluzívne namaľované oltáre do ktorých sú vložené skutočné oltárne obrazy. Cenné rezbárske práce sú kazateľnica (1600), štallá, lavice, okenné rámy oratórií a intarzované dvere. Veľmi cenný je aj mobiliár sakristie. V krypte, ktorá mala slúžiť za pohrebisko Rákócziovskej rodiny leží donátorka kňažná Žofia Báthory a jej syn František I., ktorý ju ako 31 ročný predišiel o tri roky.


/miesto: Hlavná ulica/
/© Foto: (1) Jarmila Švehlíková, (2) Zdenko Lipták/