Prejsť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2008-2015

PHSR mesta Košice na roky 2008-2015 - aktualizáciaV roku 2008 prebehol proces aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice (PHSR)
a boli spracované dokumenty, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom XX. rokovaní dňa 30. a 31. októbra 2008:


SPRACOVANÉ DOKUMENTY:


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2008 - 2015 - aktualizácia - Politika rozvoja mesta Košice a sociálneho rozvoja MK     /formát .pdf   4 670 kB/

PRÍLOHY:


Príloha A: Situačná analýza     /formát .pdf   6 843 kB/
Príloha B: Akčný plán rozvoja mesta Košice 2009 - 2011 (návrh)     /formát .pdf   572 kB/
Príloha C: Pripravenosť mesta Košice na rozvoj (Rozvojový audit)     /formát .pdf   840 kB/


 

DOPLŇUJÚCE MATERIÁLY:


Dňa 30.7.2008 sa konala prezentácia k aktualizácii PHSR pre poslancov Mestského zastupiteľstva s týmto programom:

1. Informácia o stave aktualizácie - Politika rozvoja mesta prezentácia     /formát .pdf   253 kB/
2. Možnosti financovania aktivít PHSR prezentácia     /formát .pdf   274 kB/
3. Priemety PHSR do územného plánu prezentácia     /formát .pdf   7 384 kB/

 


 

AKTUALIZÁCIA AKČNÉHO PLÁNU NA ROKY 2009-2011


Hodnotiaca správa plnenia Akčného plánu PHSR za rok 2009     /formát .zip   89 kB/
Aktualizácia Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009-2011     /formát .zip   344 kB//Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja MMK/