Prejsť na obsah

Špitálsky kostol sv. Ducha

Slovo špitál (hospitále) bolo v minulosti označením pre charitatívnu organizáciu, kde boli prijatí prestárli, chudobní, siroty, bezdomovci, chorí. O takomto špitáli v Košiciach máme doklad už z roku 1283. Špitál stál pred hradbami mesta a od začiatku k nemu patril kostol. Žiaľ, táto ustanovizeň bola vždy v ceste armády a viackrát bola zničená, no vždy obnovená na tom istom mieste. Terajší objekt kostola bol postavený v roku 1731. Jeho duchovný bol povinný postarať sa o duchovnú útechu po zatvorení mestských brán na všetkých predmestiach. Objekt kostola je v osi budov bývalého špitálu.

Hlavný oltárny obraz znázorňuje zoslanie sv. Ducha. Interiér ma malú kapacitu, môže prijať do 200 osôb. Najväčšou zaujímavosťou je freska klenby. Znázorňuje dobový pohľad na mesto Košice s prvej tretiny 18.storočia, obohnaného ešte vysokými hradobnými múrmi. Celý objekt dýcha pohodou zašlých čias a interiér intimitou. Špitálsky kostol so svojím areálom naznačoval výšku zástavby jednotlivých predmestí, nad ktorými z bezpečnostných dôvodov musela byť z opevneného mesta dobrá viditeľnosť na krajinu.
V súčasnej dobe je v objekte umiestnený Dom dôchodcov./miesto: Južná trieda/

/(1,2) Historické pohľadnice - súkromná zbierka p. Františka Mádaya/
/(3) © Foto: Jarmila Švehlíková/