Prejsť na obsah

Synagóga na Puškinovej ulici

Zhruba desať rokov predtým, ako bola vybudovaná synagóga na Zvonárskej ulici si židia, ktorí sa chceli pri zachovávaní viery prispôsobiť modernému životu, tzv. neológovia, na Moyzesovej ulici vybudovali dvojvežovú synagógu. Postavili do nej aj orgán na veľké pobúrenie ortodoxných spoluveriacich. Kým si nevyškolili svojho organistu, hral na orgáne Oldřich Hemerka, regenschori košického dómu, milovník prastarej židovskej hudby. Táto synagóga bola odstránená v päťdesiatych rokoch. Na jej mieste vznikla parková plocha pred dnešným Domom umenia.

Po prvej sv. vojne židia, ktorí utiekli z Haliča pred pohromami si okolo roku 1920 vybudovali synagógu na Tajovského ulici č. 5. Bola to sekta superortodoxná, viacerí ich rabíni boli ctení ako cádikovia - svätci, alebo mudrci. Známy bol rabi Šmuel Engel, za ktorým chodili jeho veriaci z celej Európy. Podľa povesti mal zázračnú moc. V tomto objekte je dnes Technický skúšobný ústav stavebný.

V rokoch 1926 - 27 si ortodoxní veriaci vybudovali reprezentačnú synagógu s 800 miestami na Puškinovej ulici so školou a objektom pre talmud-tóru, školu pre rabínov. Napriek typickým prvkom židovskej ozdobnosti sa projektantovi, Ľudovítovi Oelschlägerovi, mimochodom kresťanskému architektovi, podarilo vtisnúť pečať doby tomuto komplexu svojím poňatím, vychádzajúcim z kubizmu. Je to veľmi vydarená dobová architektúra vysokej kvality. Znovu patrí židovskej náboženskej obci, v zime sa však nepoužíva, keďže sa nedá vykúriť. Na priečelí bronzová pamätná doska oznamuje, že v období druhej svetovej vojny bolo z Košíc odvlečených do koncentračných táborov viac ako dvanásťtisíc židov. Nespomína sa však, že v Košiciach bolo z okolitých dedín sústredených a odvlečených ďalších vyše dvoch tisíc osôb./© Foto: Jarmila Švehlíková/