Prejsť na obsah

Výskyt erbu po roku 1502


 

 

1. Zlatý kalich z r.1503 s erbom mesta, zdobený drahokamami, perlami a emailom, z pokladu mestského farského kostola- Dómu sv.Alžbety. Od r.1939 nezvestný.

2. Detail erbu.


 

 

1. Detail oltárného obrazu sv.Anny Mettercie s erbom mesta z roku 1516 v Dóme sv.Alžbety.

2.Strieborná berla košického farára s erbom mesta z r.1717-1728.


 

 

Strieborná, meter vysoká Szilassyho monštracia a detail erbu mesta z r.1770.

 

 

Stará mestská radnica a detail erbu mesta z r.1779.

Erb mesta v zasadacej sieni župného domu, sídla župana Abovsko-turnianskej župy a mesta Košice z r.1779.  

 

 

Budova múzea, postavená mestom na prelome 20.storočia a detail erbu mesta.

 

 

Vstup do budovy predchádzajúceho sídla ústrednej správy mesta a detail erbu mesta osadeného v r.1977.

Plaketa mesta Košice, medaila k návšteve cisára Františka Jozefa z r.1857, plaketa mesto Košice z r.1965, medaila 750.výročia prvej písomnej zmienky z r.1980.

 

 

1. Mestská kolková známka z r.1913.

2. Označenie mestských policajtov a požiarnikov z doby Rakúzsko-uhorskej monarchie.


 

 

1. Pečať mestskej fary v Košiciach, ktorá po viac než piatich storočiach, ešte v 19.storočí používa pôvodný pečatný obraz sv.Alžbety.

2. Prebal čestného občanstva udeleného mestom v r.1861.


 

 

1. Posledná veľká pečať Mestského zastupiteľstva v Košiciach z r.1937.

2. Erbová reťaz primátora mesta Košice.


 

 

Kreslo mešťanostu- primátora mesta Košice v Dóme sv.Alžbety a detail erbu mesta Košice.

/Text: Dr.JOZEF KIRST Archív mesta Košice/
/© Foto: Marián Krlička/