Prejsť na obsah

Základná charakteristika - demografické údaje

 

Počet a pohyb obyvateľstva
Ukazovateľ Počet 
Stredný stav obyvateľstva
trvale bývajúceho
obyvateľstva v roku 2021        
228 070    
/Krajské mesto Košice/
 z toho ženy (%) 52,2
Živonarodení 2 155
 na 1 000 obyv. 9,45
Zomretí 3 173
 na 1 000 obyv. 13,9
 do 1 roka 11
Prirodz. prírastok  
 (úbytok) obyvateľstva -1 018
 na 1 000 obyv. -4,46
Sobáše 1 028
Rozvody 348
Potraty 301
Prisťahovaní 2 035
Vysťahovaní 2 599
Celkový prírastok  
 (úbytok) obyvateľstva -1 582
 na 1 000 obyv. -6,93

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnosť k 31.12.2021
/Krajské mesto Košice/
Spolu 229 040
Slovenská 191 775
Česká 1 364
Moravská 46
Sliezska 4
Maďarská 5 636
Rómska 4 152
Poľská 139
Nemecká 170
Rusínska 1 606
Ukrajinská 882
Ruská 176
Židovská 64
Grécka 21
Bulharská 55
Rumunská 28
Rakúska 9
Vietnamská 354
Iná, neudaná     22 668

 
/Zdroj: Štatistický úrad SR/