Základná charakteristika - demografické údaje

 

Počet a pohyb obyvateľstva
Ukazovateľ Počet 
Počet obyvateľov k 31.12.2016           239 141    
/Krajské mesto Košice/
 z toho ženy 124 467
Živonarodení 2 336
 na 1 000 obyv. 9,77
Zomretí 2 006
 na 1 000 obyv. 8,39
 do 1 roka 18
Prirodz. prírastok  
 (úbytok) obyvateľstva 330
 na 1 000 obyv. 1,38
Sobáše 1 240
Rozvody 427
Potraty 523
Prisťahovaní 2 478
Vysťahovaní 2 867
Celkový prírastok  
 (úbytok) obyvateľstva -59
 na 1 000 obyv. -0,25

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnosť k 31.12.2016
/Krajské mesto Košice/
Spolu 239 141
Slovenská 180 191
Česká 1 741
Moravská 136
Sliezska 1
Maďarská 6 709
Rómska 4 718
Poľská 385
Nemecká 674
Rusínska 1 606
Ukrajinská 1 024
Ruská 225
Židovská 55
Grécka 93
Bulharská 97
Rumunská 86
Rakúska 37
Vietnamská 405
Iná, neudaná     40 958

 
/Zdroj: Štatistický úrad SR/