Prejsť na obsah

Základná charakteristika - kartografické údaje

Druhé najväčšie mesto Slovenska leží v údolí rieky Hornád v Košickej kotline, obklopené výbežkami pohoria Čierna Hora na  severe a Volovskými vrchmi na západe.
 
 
Ukazovateľ Rok  2021 
Rozloha v ha 24 373
 poľnohospodárska pôda 9 018
 nepoľnohospodárska pôda 15 355
 Štruktúra pôdneho fondu v %  
 poľnohospodárska pôda 37
 nepoľnohospodárska pôda 63
   
Hustota obyvateľstva 935,75
na 1 km2
Priemerný vek obyvateľov 42,4
Stredný stav obyvateľstva
trvale bývajúceho
obyvateľstva v roku 2021
228 070
v tom:  
Muži (%) 47,8
Ženy (%) 52,2
Počet okresov 4
Počet mestských častí 22
Počet parciel registra C 133 675
Počet domov so súpisným číslom 37 120
   
Poloha 48°43' severnej zemepisnej šírky
21°15' východnej zemepisnej dĺžky
   
Nadmorská výška  
v m n. morom
 stred 255
 maximálna 819
 minimálna 177Územno - správne členenie Košíc
Okres Mestská časť 
Košice I Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Ťahanovce
Košice II Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ
Košice III Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves
Košice IV Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske
Grafické znázornenie hraníc mestských častí mesta Košice

 

/Zdroj: Štatistický úrad SR/