Základná charakteristika - kartografické údaje

Druhé najväčšie mesto Slovenska leží v údolí rieky Hornád v Košickej kotline, obklopené výbežkami pohoria Čierna Hora na  severe a Volovskými vrchmi na západe.
 
 
Ukazovateľ Rok  2016 
Rozloha v ha 23 763
 poľnohospodárska pôda 8 900
 nepoľnohospodárska pôda 14 803
 Štruktúra pôdneho fondu v %  
 poľnohospodárska pôda 37,5
 nepoľnohospodárska pôda 62,5
   
Hustota obyvateľstva 1008,9
na 1 km2
Priemerný vek obyvateľov 41,2
Obyvateľstvo k 31.12.2016 239 141
v tom:  
muži 114 674
ženy 124 467
Počet okresov 4
Počet mestských častí 22
Počet parciel registra C 124 395
Počet domov so súpisným číslom 39 506
   
Poloha 48°43' severnej zemepisnej šírky
21°15' východnej zemepisnej dĺžky
   
Nadmorská výška  
v m n. morom
 stred 255
 maximálna 819
 minimálna 177Územno - správne členenie Košíc
Okres Mestská časť 
Košice I Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Ťahanovce
Košice II Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ
Košice III Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves
Košice IV Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske
Grafické znázornenie hraníc mestských častí mesta Košice

 

/Zdroj: Štatistický úrad SR/