Prejsť na obsah

Pracovné ponuky škôl a školských zariadení v zriaď. pôsobnosti mesta

1. Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy s aprobáciou telesná a športová výchova - Príloha č. 1; 2. Podkategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka v školskom klube detí - Príloha č. 2.
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na klavíri - Príloha č.1 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na violončele - Príloha č. 2 Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka základnej umeleckej školy • hra na husliach - Príloha č. 3

Predošlá strana