Pracovné ponuky škôl a školských zariadení v zriaď. pôsobnosti mesta

Pozícia: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie (Príloha č.1) Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie MAT – FYZ (Príloha č.2) Pozícia: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie ANJ (Príloha č.3) Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie THD – TSV (Príloha č.4) Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie ANJ – OBN (Príloha č.5)

Predošlá strana
Ďalšia strana