Prejsť na obsah

Predaj majetku mesta Košice

Zverejnenie nehnuteľných vecí prevedených do vlastníctva inej osoby na základe §5 , ods. 6, Z. 211/2000 Z.z.