Prejsť na obsah

Predaj majetku mesta Košice od roku 2009

 
 
Kupujúci Predmet kúpy Kúpna cena Dátum prechodu vlastníctva Právny titul nadobudnutia
MUDr. Dušan Leško pozemok 11903 €,- 19.01.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Beáta Kočišová, Košice pozemok 19086 €,- 21.04.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
MUDr. Anna Kerestešová CSc., Košice pozemok 13383 €,- 22.04.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
MČ Košice-Pereš, IČO:00690953 budova, pozemok 16812 €,- 23.04.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
AUTO-VALAS s.r.o. Smižany, IČO:31681743 pozemok 25791 €,- 01.07.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Marek Eliáš, Košice pozemok a garáže 38239 €,- 08.07.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ing. Juraj Čorba, Ing. Erika Čorbová Košice dom, pozemok 205000 €,- 10.07.2009 notárska zápisnica,-
SUPRA Investície, s.r.o. Prešov, IČO:43942504 pozemky 24368 €,- 16.09.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Juraj Béreš, Košice pozemok 86700 €,- 16.10.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
IPSA,s.r.o. , IČO: 44140118 pozemok a stavba 5020419 €,- 04.11.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Pavol Kover, Jolana Koverová, Košice pozemok 38520 €,- 16.11.2009 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Monika Rusnáková, Brnenská 3, Košice pozemky 28912 €,- 12.01.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Datacom s.r.o. , Hlavná 26, Košice pozemok 201027 €,- 14.01.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Pavol Grossmann, František Klema, Košice nebytový priestor č.4, Hlavná 25, Košice 71790 €,- 28.01.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Mária Staroňová, Kostolianska 9, Košice nebytový priestor č. 2, Rooseveltova 24, Košice 30520 €,- 10.02.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
RL Development, s.r.o., Košice IČO:43849563 pozemok 418500 €,- 10.02.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Anna Tokéska, Turgenevova 8, Košice pozemok 47000 €,- 15.02.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
FARINA s.r.o. IČO:31704611 nebytový priestor č.1, Kováčska 1 337620 €,- 04.03.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Obec Malá Lodina, IČO: 00324434 pozemky 17000 €,- 19.03.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
HUGOS, s.r.o. IČO: 31694004 nebytový priestor č. 2, Komenského 63 27418 €,- 07.04.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Kamil Kover AVES-SAT, IČO:14380579 nebytový priestor č.1, Cesta pod Hradovou 17 13510 €,- 29.04.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Ing. Erik Majerčák, Ždiarska 3, Košice pozemok 24600 €,- 11.05.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Monika Opinová, Kremnická 50, Košice pozemok 6156 €,- 20.05.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
SERIOUSE s.r.o. IČO:36723255 pozemok 33660 €,- 04.06.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ing. Slávka Zozuľáková, Lučenecká 10, Košice pozemok 10140 €,- 04.06.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
MČ Košice-Ťahanovce, IČO:00690911 pozemok, budova 6500 €,- 09.06.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
M FAM, s.r.o. IČO:31683347 pozemok 48960 €,- 11.06.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ing. Mária Vargová, Košice pozemok 22043 €,- 16.06.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ondrej Brzáč a manž., Narcisová 9, Košice pozemok 8300 €,- 25.06.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Emil Riško, IČO:10825487 nebytový priestor č.1, Stará baštová č.3 29900 €,- 28.06.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Ing. Ladislav Popovič a manž., Kremnická 48, KE pozemok 6966 €,- 28.06.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
AK NIŽNIK, spol. s r.o. IČO:36601365 nebytový priestor č.1, Kováčska 21 92250 €,- 23.07.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Ján Fedič, Plzenská 20, Košice pozemok 28720 €,- 26.07.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
AUPARK Košice, spol. s r.o. IČO:35873221 pozemky 316166 €,- 16.08.2010 Zámenná zmluva,-
GRAPHITES s.r.o., IČO:36733369 nebytový priestor č.3, Hlavná 116 320000 €,- 19.08.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
DELF a.s. IČO:36173819 pozemky 317340 €,- 25.08.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ladislav Popovič, IČO:10816526 nebytový priestor č.1, Krakovská 7 11000 €,- 10.09.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
PENZIÓN ROKOKO, s.r.o., Košice, IČO:36595411 pozemky - zámena 90790 €,- 21.09.2010 Zámenná zmluva,-
Eco Point, s.r.o., Bratislava IČO:44314337 pozemok 22250 €,- 22.09.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Štefan Pavel a manž., Pažitná 66, Košice pozemok 52035 €,- 27.09.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Elza holding s.r.o. IČO:36596311 pozemok 53500 €,- 05.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Mikuláš Rjabinčák a manž., Spútnikova 6, Košice pozemok 9030 €,- 12.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. Zákonníka,-
MUDr. Peter Piovarči a manž., Žilinská 37, Košice pozemky 10060 €,- 12.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ján Prochyra a manž., Myslavská 86, Košice pozemky 23150 €,- 13.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Emília Buglociová, Malá Lodina 87 pozemok 8500 €,- 19.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Igor Kalapoš, IČO:30677815 nebytový priestor č.1, Hlavná 60 106615 €,- 19.10.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Ing. Vladimír Podstránsky, Kremnická 44, KE pozemok 12856 €,- 20.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ing. Viera Bodyová, Letná 16, Košice pozemok 18445 €,- 21.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Ing. Ivan Petrík a manž., Košice pozemok 21762 €,- 21.10.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
PhDr. Iveta Friedmannová, IČO:35546735 nebytový priestor č. 5, Mlynská 1 36446 €,- 25.10.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Ing. Miroslav Dodecký, Oto Benocz, Košice pozemok 55040 €,- 26.10.2010 notárska zápisnica,-
Matej a Alexander Medzihradský, Košice pozemok 15661 €,- 04.11.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
J. Veselovský, Timonova 1, Košice pozemok, budova - podiel 254300 €,- 30.11.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
EDEN,s.r.o. IČO:31653758 nebytový priestor č. 1, Hlavná 116 65000 €,- 08.12.2010 Kúpna zmluva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.,-
Ing. Peter Ocelík, Viedenská 7, Košice pozemky 14025 €,- 14.12.2010 Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka,-
PIVO ŠEMRÁK, s.r.o. IČO:36212792 pozemok 81300 €,- 22.12.2010 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
DEKORT, spol. s r.o. IČO:36191833 pozemok 90970 €,- 13.01.2011 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-
Otto Benocz, Ing, Dodecký, Košice pozemky 265324 €,- 18.01.2011 Kúpna zmluva podľa Obč. zákonníka,-