MÁJ 2013

18.5.2013 Otvorenie hradnej sezóny

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Koncert detských sakrálnych zborov
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Odovzdávanie cien Mesta Košice
KUNSTHALLE 20. týždeň
Deň mesta Košice 2012 Voľba Študentského Richtára
KUNSTHALLE 6. týždeň

Zdieľať