AUGUST 2015

Buhurt

Môžu Vás zaujať

OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Kladenie vencov
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 43. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 COMPLETORIUM CASSOVIENSE
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Odpustová slávnosť - Dóm sv. Alžbety
JÚL 2015 Čaj o piatej
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 POHĹAD. OLTÁR MAJSTRA PAVLA

Zdieľať