APRÍL 2017

Rytierské slávnosti 2017

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 37. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Hradišťan & Jiří Pavlica
AMFITEÁTER 34. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 41. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Completorium cassoviense
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Komorný koncert hudobného súboru AD LIBITUM

Zdieľať