MÁJ 2017

Udelenie erbovej listiny

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2007 Slávnostné otvorenie FSU 2007
Deň mesta Košice 2009 Košická hudobná jar
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 45. týždeň
Košický hrad MÁJ 2014
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 50. týždeň
KUNSTHALLE 7. týždeň

Zdieľať