MÁJ 2017

Udelenie erbovej listiny

Môžu Vás zaujať

MESTSKÝ PARK Odovzdávanie stavby
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.2.2015 ZIMNÁ OLYMPIÁDA U.S.STEEL Košice
AMFITEÁTER 43. týždeň
SEPTEMBER 2013 - DECEMBER 2014 Realizácia otvorenej malej dielne
KASÁRNE - KULTURPARK 13. týždeň
JÚL 2018 Piknik v parku

Zdieľať