Košická šarkaniáda

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Čriepky zo sakrálnej histórie Košíc
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 19.2.2015 Základný kameň KVP ICE Aréna
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 51. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 38. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 CANTATE DOMINO
KASÁRNE - KULTURPARK 38. týždeň

Zdieľať