Košická šarkaniáda

Môžu Vás zaujať

OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Košický guláš
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 ČRIEPKY ZO SAKRÁLNEJ HISTÓRIE KOŠÍC
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Umučenie nášho P. J. Krista
KUNSTHALLE 46. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 32. týždeň

Zdieľať