Mesto Košice vyhlásilo mimoriadnu situáciu

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 45. týždeň
KOŠICKÝ HRAD 30. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Komorný koncert hudobného súboru AD LIBITUM
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 ĎAKOVNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
MESTSKÝ PARK 14. týždeň

Zdieľať