Mesto vyhlásilo výtvarnú súťaž o najkrajší erb

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SACRAL ELEMENTUM II
Apríl 2016 Narcisový beh
KOŠICKÝ HRAD 40. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Otvorenie detskej železnice
KASÁRNE - KULTURPARK 47. týždeň

Zdieľať