Nová koncertná sezóna v Štátnej filharmónii Košice

Do svojej 51. koncertnej sezóny vstupuje Štátna filharmónia Košice. Otváracím koncertom opäť dokázala, že patrí medzi popredné kultúrne inštitúcie.

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 45. týždeň
OKTÓBER 2017 Festival Svetlonosov
Festival sakrálneho umenia 2007 Slávnostné otvorenie FSU 2007
AMFITEÁTER 37. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 7. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Hold sv. Alžbete

Zdieľať