Nová koncertná sezóna v Štátnej filharmónii Košice

Do svojej 51. koncertnej sezóny vstupuje Štátna filharmónia Košice. Otváracím koncertom opäť dokázala, že patrí medzi popredné kultúrne inštitúcie.

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 33. týždeň
Deň mesta Košice 2012 Voľba Študentského Richtára
Deň mesta Košice 2008 Stavanie májov

Zdieľať