Nová koncertná sezóna v Štátnej filharmónii Košice

Do svojej 51. koncertnej sezóny vstupuje Štátna filharmónia Košice. Otváracím koncertom opäť dokázala, že patrí medzi popredné kultúrne inštitúcie.

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 EKUMENICKÝ KONCERT
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 34. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 42. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Koncert Pro Musica
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SACRAL ELEMENTUM II

Zdieľať