Spoločné projekty mesta Košice a KSK

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 42. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 51. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Stavanie Mája
AMFITEÁTER 38. týždeň
ULIČKA REMESIEL 46. týždeň

Zdieľať