Výstava žiackych prác Nakresli erb pre svoje mesto

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 O STRATENÝCH POKLADOCH DÓMU SV. ALŽBETY
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 51. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Organový koncert
JÚL 2015 Čaj o piatej
OKTÓBER 2014 Biela Noc 2014
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Ekumenický koncert

Zdieľať