Prejsť na obsah

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Košice

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košicoach č. 370 zo dňa 20. – 21. februára 2020.

 

Uznesením  mestského zastupiteľstva č. 444 zo dňa 30. júla 2020 bola zvolená Rada pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice v zložení: 

 

  1. Iveta Adamčíková
  2. Lucia Gurbáľová
  3. Marián Horenský, PhD.
  4. Lucia Iľaščíková, PhD., ING-PAED IGIP
  5. Mgr. Ladislav Rovinský