Prejsť na obsah

Súsošie Immaculata - Morový stĺp

Na mieste niekdajšieho popraviska postavili v rokoch 1722 -1723 stavitelia L. Tornyossi a Š. Grimming z podnetu poštového správcu Viktorína Flachenfelda mariánsky (morový) stĺp Nepoškvrnenej P. Márie (Immaculata), ktorý je najkrajšou barokovou sochárskou pamiatkou v meste. Pomník reštaurovali prvýkrát na pokyn košického biskupa Ignáca Fábryho z dobrovoľných príspevkov v roku 1856, druhýkrát ho reštauroval L. Hild zo Šopronu v roku 1908. V roku 1909 bolo opravené oplotenie. Plastiky na pilieroch plotu zhotovil sochár L. Hild. Počas druhej svetovej vojny bolo súsošie poškodené a v rokoch 1949 - 1951 a 1971 - 1972 ho reštauroval akademický sochár V. Loffler.

Ide o 14 m vysoký stĺp na kamennom podstavci s plastikami Jozefa, Sebastiána a Ladislava. Na vrchole je plastika Panny Márie. Na pilieroch plotu sú plastiky sv. Gabriela, sv. Alžbety uhorskej, sv. Margity, sv. Michala archanjela a sv. Barbory.
V rokoch 1996 - 1998 súsošie reštauroval Mgr. Ľubomír Kus, pričom štyri sochy na pilieroch plota otočené smerom k divadlu boli osadené späť. Hlavný stĺp a ostatné plastiky na oplotení boli nahradené odlievanými kamennými kópiami.


Pohľady na súsošie Immaculaty po poslednej rekonštrukcii

 

 

/miesto: Hlavná ulica/

/(2) Historická fotografia z knihy KOŠICE 1780-1918/
/© Foto: (1) Marián Krlička, (3,4,5,6,7) Adolf Materna, (8) Zdenko Lipták/