Prejsť na obsah

Úrady a inštitúcie 

Samosprávne úrady


ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
tel.: 055/ 72 68 111 - spojovateľ
web: www.vucke.sk

MAGISTRÁT MESTA KOŠICE
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
tel.: 055/ 64 19 111 - spojovateľka
web: www.kosice.sk


 

Úrady štátnej správy


Okresný úrad Košice
Komenského 52
tel: 055/ 600 14 71
web: http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice


Okresný úrad Košice - okolie
Hroncova 13
tel: 055/600 4111, 600 4315, 600 4301
fax: 055/6325983
web: http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie


Sociálna poisťovňa
Festivalové nám. 1
041 84 Košice
tel: 0906 174 411, 02 3247 4411
web: http://www.socpoist.sk/zoznam-pobociek-podla-krajov/460s?prm1=87


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Staničné námestie 9
tel: 055/680 55 55
web: http://www.upsvar.sk/ke.html?page_id=232158


Daňový úrad Košice
Železničná č. 1, 041 90 Košice
fax: 055/6853 895
tel.: spojovatel 055/7830111, 7830113, 7830403
web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_917d2d41-18f3-2c45-b4a0-53e99f36c8c1

 

Konzuláty


GENERÁLNY KONZULÁT MAĎARSKEJ REPUBLIKY
Hlavná 39/72, 040 01 Košice
tel.: 055/ 728 20 21
fax: 055/ 728 20 23

HONORÁRNY KONZULÁT BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
tel.: 055/ 789 60 02
 
HONORÁRNY KONZULÁT BRAZÍLSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY
Námestie Osloboditeľov 20
040 01 Košice
tel.: +421 55 632 0238

HONORÁRNY KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY
Žriedlová 12-14, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 55 00 926
Mob.: 0902 912 006

HONORÁRNY KONZULÁT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY
Hlavná 104, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 381 36 63
Mob.: 0907 525 222

HONORÁRNY KONZULÁT GRUZÍNSKA
Hlavná 24, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 62 55 983

HONORÁRNY KONZULÁT HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA
Košická 44, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 759 71 40

HONORÁRNY KONZULÁT ŠTÁTU IZRAEL
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 632 04 53

HONORÁRNY KONZULÁT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY
Krmanova 1, 040 01 Košice
Tel.: 0907 943 726

HONORÁRNY KONZULÁT MONGOLSKA
Národná trieda 56, 040 01 Košice
Tel.: 0905 601 460

HONORÁRNY KONZULÁT SRBSKEJ REPUBLIKY
Jesenského 12, 040 01 Košice
Tel.: 0905 966 649

HONORÁRNY KONZULÁT ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA
Hutnícka 1, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 799 79 90

HONORÁRNY KONZULÁT ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE
Vajanského 10, 080 01 Prešov
Tel.: 051/759 99 50

HONORÁRNY KONZULÁT TURECKEJ REPUBLIKY
Mlynská 2, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 622 00 23, 0905 482 140

HONORÁRNY KONZULÁT UKRAJINY
Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/ 446 2621

HONORÁRNY KONZULÁT VIETNAMSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY
Hlavná ul. 70, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 381 17 68

FRANCÚZSKA ALIANCIA KOŠICE
Alžbetina 2, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 62 57 159/Zdroj: Zlaté stránky, Referát protokolu a zahraničných vzťahov MMK/