Prejsť na obsah

16.4. - európske témy po dva dni v Košiciach

V hoteli Hilton rokovalo vo štvrtok a v piatok rozšírené šesťdesiatčlenné predsedníctvo najpočetnejšieho, 265-členného poslaneckého klubu Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strany (EPP). Hlavnou témou bola politika Európskej únie v kontexte dopadov ekonomickej krízy a vízie rozširovania únie. Primátor František Knapík sa s predsedom poslaneckého klubu EPP Josephom Daulom pracovne stretol aj v priestoroch Historickej radnice, kde sa tento francúzsky politik pripojil ku Košičanom, ktorí podpisom do kondolenčnej listiny vyjadrili spoluúčasť a úctu obetiam poľskej leteckej tragédie z konca uplynulého týždňa.

Košická Teologická fakulta Katolíckej univerzity - Inštitút aplikovanej etiky, Konrad Adenauer Stiftung a mesto Košice boli partnermi pri medzinárodnej konferencii pod názvom „Populizmus versus služba občanom". K témam politiky a morálky, hodnôt politickej práce, etiky a záujmu verejnosti o politiku vystúpil aj primátor mesta František Knapík: „Po veľkých zmenách, ktorými sme prešli, bol postavený cieľ transformovať hospodárstvo tak, aby sa Slovensko stalo uznávaným štátom z hľadiska ekonomických parametrov. Na to sa primárne sústredilo veľké úsilie. Hlavná časť tejto úlohy bola vyplnená v roku 2004 vstupom do Európskej únie. Ale problémy na lokálnej úrovni ostali neriešené. Štatistiky ukazujú, že rozdiel medzi východnou a západnou časťou Slovenska sú veľké. Východoslovenský región zápasí s tým, že snaha politiky o dosahovanie spoločného dobra sa nenaplnila. Spoločné dobro sa má ukázať aj v individuálnom dobre, nielen v makroekonomických ukazovateľoch. Tieto aspekty vytvorili akúsi kritickú líniu konfliktu, že východná časť Slovenska je v rozpore so západnou. Úlohou politických centrál je dať na lokálnu úroveň také nástroje, aby si lokálna úroveň mohla pomôcť sama."

Tretím podujatím určeným obyvateľom mesta a vysokoškolským poslucháčom bolo dnešné „Fórum občanov v Košiciach - Európsky parlament je blízko Vás". Pripravila ho Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave. V aule Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na ňom vystúpili slovenskí europoslanci, predstavitelia krajskej a mestskej samosprávy a usporiadajúcej univerzity.