Prejsť na obsah

17.10.- Spolupráca medzi Košicami a Wuppertalom trvá tridsať rokov

Už tri desiatky rokov pretrváva partnerský vzťah spolupráce medzi mestami Košice a Wuppertal. Pri tejto príležitosti primátor mesta Košice za účasti členov Mestskej rady v Košiciach, predstaviteľov Technickej univerzity v Košiciach, Spolku priateľov Wuppertalu a ďalších hostí, prijal v Historickej radnici nemeckú delegáciu z tohto mesta - prof. Lamberta Kocha, rektora Bergskej univerzity vo Wuppertale a Ernst-Andreasa Zieglera, spoluzakladateľa partnerského vzťahu Wuppertal - Košice.

„Partnerstvo našich miest vyrástlo v odlišných podmienkach, dnes je to však zrelý vzťah, ktorý už nepotrebuje stavať na zaujímavosti rozdielnych spoločenských zriadení. Táto časť minulosti ostáva zaznamenaná v archívoch, ako historický fakt. Bol neobvyklý pre generáciu, ktorá zažila, čo znamená prekročiť hranicu s ostnatým drôtom, naše deti však už vnímajú svet celkom inak. Možno sa ešte pozastavia nad skutočnosťou, že nie každý mohol voľne cestovať, ale ich prežívanie súčasnosti je spojené s voľnosťou, slobodou a demokraciou. V partnerstve Wuppertalu a Košíc už vidia možnosti pre štúdium, cestovanie, spoznávanie, prácu, či priateľstvá. Vidia oveľa ďalej, ako sme my mohli vidieť pred tridsiatimi rokmi,"- povedal v príhovore primátor mesta Košice František Knapík .

Košice a Wuppertal ako partnerské mestá za uplynulé obdobie ovplyvnili aj dnešné priateľské vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. Zo vzťahu miest, kedysi rozdeľovaných železnou oponou, vzniklo vďaka občanom, komunálnym politikom i aktívnej spolupráci univerzít v týchto mestách, rozvíjajúce sa partnerstvo a pevné priateľstvo.
„Obyvateľov oboch našich miest spája umenie, kultúra a šport. Ale základ týchto vzťahov je, že ľudia na oboch stranách prejavili obrovskú vôľu v ťažkých časoch si nevšímať prekážky a tzv. obraz nepriateľa, ktoré sa vytvárali na základe národných záujmov a rozhodli sa medzi sebou spolupracovať na priateľskej a kooperatívnej báze.
Preto by som rád z tohto miesta vyjadril moju veľkú vďaku tým, ktorí boli priekopníkmi a s odvahou a idealizmom vyhľadávali kontakt so svojimi blížnymi naprieč všetkým hraniciam. Ukázali, že najdôležitejším faktorom pre mier v Európe je, keď ľudia spolu hovoria, vymieňajú si názory a hovoria o svojich starostiach a radostiach. Myslím, že je to tiež dobrý základ pre sceľovanie Európy s jej regiónmi,"- citoval z posolstva primátora Wuppertalu Lambert Koch.

Partnerstvo Košíc a Wuppertalu je podporované aj školskými výmennými pobytmi žiakov, nadväzovaním kontaktov medzi divadlami, umeleckými súbormi , v minulosti organizovaným Behom priateľstva Wuppertal – Košice a tiež aktívnou spoluprácou v oblasti ekonomiky, životného prostredia a účasťou na odborných konferenciách organizovaných univerzitami oboch miest.
Delegácia z mesta Wuppertal ukončí návštevu Košíc v utorok 19.októbra 2010.

Súvisiace informácie
http://www.wuppertal.de/