Prejsť na obsah

28.5.- Príhovor primátora na návšteve mesta Pécs

Vážený pán primátor mesta Pécs!
Vážení predstavitelia Spolku maďarských baníkov a hutníkov!
Dámy a páni!

Vaše pozvanie som prijal s dvojnásobným potešením, a to nielen ako primátor mesta Košice, ktoré budú v roku 2013 - tak ako dnes Pécs – kultúrnym symbolom Európy, ale mám k tomu ešte jeden dôvod, možno trocha osobný. Som totiž lesník a baníctvo a lesníctvo sa takmer až do konca 19. storočia rozvíjali spoločne. Pri listovaní stránkami histórie svojej lesníckej profesie som vedľa seba často nachádzal napríklad také mená Jozef Hell, svetový vynálezca banských čerpadiel a Henrich Wilckens, prvý lesnícky profesor sveta. Som rád, že tieto i mnohé ďalšie mená baníkov a lesníkov svetového významu spája Banská Štiavnica, ktorej lesnícke a banícke tradície požívajú oprávnenú úctu nielen našich národov, ale celej Európy.
Ťažko zaprieť, že vo svete plnom pokroku pociťujeme čoraz naliehavejšiu potrebu poznávať dávne korene z ktorých vyrástla naša kultúra. Týka sa to každého z nás, týka sa to národov, no týka sa to celého ľudstva. A tu sa nám ponúka ešte jedna pekná symbolika medzi lesom a baníctvom – korene pokroku, korene poznania, korene objavov a následne aj korene významných počinov v oblasti vzdelávania a kultúry, najlepšie vždy prerastali životom spoločnosti tam, kde dominovalo baníctvo. Nie je to nič nečakané, logika súvislosti medzi darmi zeme a možnosťami, ktoré tieto dary dávajú do rúk ľuďom je zrejmá na prvý pohľad.
Je preto nepochybne správne, že hodnoty baníctva a hutníctva sa pripomínajú aj formou Európskych baníckych a hutníckych dní. Neviem, či mám dobré informácie, že s týmto nápadom kedysi prišli baníci z Francúzka, no nech je to akokoľvek, autorom tejto skvelej myšlienky a všetkým jej realizátorom chcem za ich múdrosť a prezieravosť vzdať aj z tohto miesta svoj hold a poďakovanie. Pretože naozaj platí to známe, že ten, kto nepozná svoju minulosť si len ťažko vyberá správne smery v budúcnosti.
Považujem za šťastné, že Svetové banícke a hutnícke dni sa organizujú ako súčasť podujatí v tých mestách, ktoré získali titul Európskeho hlavného mesta kultúry, pretože je potrebné zdôrazňovať, že banícka činnosť je vo svojej podstate činnosťou kultúrnou. Osobitne oceňujem skutočnosť, že tohtoročné stretnutie sa uskutočňuje v tak pôvabnom meste, ako je Pecs. Je dobré prísť do vášho mesta a spoznávať kultúrne bohatstvo, ktoré tu zanechali stáročia, je príjemné sa k vám vracať a vidieť ako ste pokročili v obetavej starostlivosti o pamiatky svetového významu. Ste pre nás mestom inšpirácie!
V roku 2013 budú Košice európskym hlavným mestom kultúry. Počas množstva podujatí, ktoré už dnes pripravujeme usporiadame aj Európske banícke a hutnícke dni. Bude to v priebehu júna a ja vás už dnes v mene obyvateľov Košíc i celého Slovenska na tieto dni úprimne pozývam. Vynasnažíme sa taktiež poukázať na výnimočné tradície slovenského baníctva, ktorého rozmery sú nepochybne európske. Naše banské mestá majú dodnes prívlastky zlaté, strieborné i medené, v našich baniach boli prvý krát odskúšané mnohé svetové vynálezy a architektúra našich banských miest je trvalou pýchou Slovenska.
A pridám jednu perličku na osvieženie: Len pár kilometrov od Košíc sa na Dubníku nachádzajú unikátne opálové bane svetového významu, ktoré si spolu určite prezrieme. A len aby ste na to nezabudli dodávam, že najväčší opál na svete sa našiel kedysi práve v týchto baniach. Volá sa Harlekýn a má 608 gramov. 
No, aby sme neostali len pri baniach a pri dávnej histórii. Aj moderné hutníctvo má v našom meste mimoriadne postavenie. Spoločnosť US Steel je nielen najväčším podnikom mesta a najväčším hutníckym kombinátom Slovenska, ale aj významným partnerom mnohých kultúrnych počinov.
Ďakujem vám za pozvanie, bolo mi cťou ho prijať. Verím, že dobré susedské vzťahy našich krajín sú len a len v našich rukách. Nedávno som mal možnosť s pánom primátorom Miškolca Sándorom Kálim odhaliť na hrade Diósgör bronzovú plaketu pripomínajúcu to, že Košiciam bol na tomto hrade priznaný najstarší mestský erb v Európe. Teraz mám možnosť nahliadnuť vo Vašom meste do rannej histórie kresťanstva, ktorá je v podobe unikátnych náhrobných fresiek súčasťou svetového dedičstva. Vnímam to naozaj ako naše spoločné vzácne dedičstvo a som vám vďačný za to, ako ho opatrujete.
Som rád, že Slovensko susedí s krajinou s krajinou bohatou nielen na históriu, ale aj na kultivovaných a pohostinných ľudí. Som rád, že naše mestá i krajiny sú súčasťou európskeho spoločenstva, ktoré si cení hodnoty kultúrne i ľudské. Je to dobrý pocit. Sme pripravení urobiť všetko pre to, aby ste s rovnakým pocitom navštívili aj našu krajinu.
Pozývam vás úprimne všetkých na Slovensko, pozývam vás do Košíc.
Ďakujem, priatelia!