Prejsť na obsah

30.6.- Príhovor primátora pri príležitosti ukončenia školského roka 2009/2010

Milá študentka, milý študent,
kniha, ktorú som sa Vám rozhodol venovať na konci školského roka 2009 / 2010 hovorí o vzácnej historickej pamiatke, ktorá je symbolom nášho mesta. Možno budete mať pocit, že takáto kniha sa k záveru školského roku celkom nehodí, veď koniec školského roka znamená predovšetkým začínajúce prázdniny, oddych, veselosť. Je to tak a ja Vám takéto veselé dni zo srdca prajem. Ale predsa by som chcel nájsť aj istú súvislosť medzi históriou a 30. júnom 2010, teda, dňom kedy Vám túto knižku odovzdám. Aj tento deň sa totiž raz stane históriou. Možno nie tak veľkou a slávnou, ako predstavuje košický Dóm, no určite dôležitou z pohľadu Vášho života. Lebo tento deň Vám ohraničí ďalšiu fázu v získavaní vedomostí a Vy, hoci v živote ešte môžete dosiahnuť akúkoľvek métu – a Vy ju určite aj dosiahnete - už nikdy nebudete tretiakom na Gymnáziu.
Prajem Vám, aby postúpenie do záverečného ročníka, ktorý Vás čaká po prázdninách, predstavovalo pre Vás také zhodnotenie doterajších vedomostí, ktoré Vám umožní vykonať dobré rozhodnutie o vlastnej budúcnosti. Možno to znie trocha nadnesene, lebo vlastnú budúcnosť nik nemôže poznať, no som presvedčený, že napriek tomu môžeme pre ňu veľa urobiť. Možno teraz čakáte, že Vás zahrniem radami, ako sa máte pre svoju budúcnosť poctivo učiť. Nie. Najlepším spôsobom, ako sa pripraviť na to, čo nás v budúcnosti čaká, je poctivo urobiť to, čo nám prikazuje dnešok. A dnešok velí, že po poctivo strávenom roku si treba poctivo oddýchnuť! Choďte do lesov, lebo nielen v knihách, ale aj na vrcholkoch hôr sa skrýva múdrosť. Choďte na koncerty, lebo nie v slovách, ale aj v hudobných tónoch možno najlepšie precítiť harmóniu nášho sveta. A veľa sa smejte a žartujete. Lebo niet lepšieho relaxu, ako úprimný smiech. No a nanajvýš – vymýšľajte! Hocičo. Len nech je to nové a zaujímavé. Lebo niet väčšej radosti ako je tvorivosť. A nezabudnite sa aj počas týchto prázdnin trocha zaľúbiť. Lebo niet krajších lások ako študentských. Ak tieto rady dodržíte, určite sa v septembri ponoríte do práce s väčšou chuťou, ako keby ste presedeli prázdniny len s knihou, bez smiechu, bez priateľov a doma.
Ale, takto – potichu - medzi nami: Už ste niekedy prečítali niektorý Dostojevského román? Možno by sa Vám jeden do prázdninového batohu spratal... Skúste. Fantastické!

František Knapík
primátor mesta Košice