Prejsť na obsah

7.5. - oslavy Dňa mesta Košice 2009

Milí Košičania,
Vážení návštevníci,
Dámy a Páni,

každý bod, každé miesto aj každé mesto na našej planéte majú svoju históriu. Osudy nás, obyvateľov miest, sa prepletajú ich uličkami a jemnými nitkami spájajú generácie a storočia. Vytvárajú tkanivo histórie. Všetci sme s ním spojení. Naše mesto má bohatú a významnú históriu. Je dôležité, aby sme vedeli, v čom sa nás týka, aké dedičstvo uchovávame, čo k tejto histórii dokážeme pripojiť a odovzdať ďalším pokoleniam.

Počas osláv Dňa mesta Košice si pripomíname významnú udalosť - udelenie erbovej listiny panovníkom Ľudovítom Veľkým nášmu mestu. Pred 640 rokmi sa tak mesto Cassovia stalo prvým mestom v Európe, ktoré získalo právo používať vlastný erb. Pre vtedajších obyvateľov bol 7. máj 1369 nepochybne výnimočným dňom. Košice a ich obyvatelia sa v histórii pravdepodobne nedočkali významnejšieho prejavu uznania a úcty. Je to určite dobrý dôvod na to, aby sme aj dnes pociťovali spolupatričnosť s touto históriou a hrdosť na to, že naše mesto dosiahlo také postavenie.

Okrem udelenia erbovej listiny, ktoré sa spája so vzdialenou históriou mesta si v máji pripomíname aj inú udalosť, súvisiacu s modernými dejinami nášho národa - 5. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Dnes už môžeme povedať, že to bol veľmi dôležitý krok pre budúcnosť krajiny aj všetkých jej obyvateľov.

A na záver ešte jedno malé výročie. Oslavy Dňa mesta Košice sa v tomto roku konajú už po pätnástykrát a to je nielen optimistická informácia, ale aj výzva do budúcnosti. Deň mesta Košice je príležitosťou preto, aby sme sa stretli a spoločne si pripomenuli históriu mesta a prežili pocit obyčajnej ľudskej spolupatričnosti.

Želám Vám, aby ste v programe tohtoročných osláv Dňa mesta Košice našli čo najviac zaujímavých podujatí, aby ste sa na nich mohli zúčastniť bez náhlenia a s pocitom pohody. Želám Vám, aby ste mohli zažiť aj pocit hrdosti na to, že žijete v tomto úžasnom meste, že Váš osud je s ním spojený.

Prežite pekné a príjemné okamihy počas osláv Dňa mesta Košice.