Prejsť na obsah

7.5.- Slávnostný ceremoniál odovzdávania verejných ocenení

Vážené dámy, vážení páni,
ctení laureáti verejných ocenení,
milí hostia,

v dnešný deň opäť slávime 7. máj a pre naše mesto - Košice - je to významný Pamätný deň.

Ako už bolo uvedené, pred viac ako šesťsto rokmi, v roku 1 369, udelil vtedajší panovník Ľudovít Veľký mestu Cassovia prvú erbovú listinu. Už vtedy si tak Košice uctil v európskom rozmere a európskom význame. Dnešný deň je nielen spomienkou na túto historickú udalosť, ale aj príležitosť odovzdať ocenenie ďalším obdivuhodným osobnostiam - obyvateľom nášho mesta.

Dámy a páni,

nie raz sa ocitáme v situácii, že chceme o vzácnych ľuďoch povedať čo najviac pekného, pravdivého a uznanlivého. Mnohokrát však zistíme, že vzhľadom k ich kvalitám na to nemusíme mať dostatočný register slov a prívlastkov. Všetci Vy - od dnes noví nositelia Ceny mesta Košice, Ceny primátora a Plakety primátora - patríte medzi ľudí, ktorí boli vo svojom živote, v práci i v súkromí, verní hodnotám čestnosti, pracovitosti a ľudskosti.

Medzi dnešnými ocenenými máme vedcov, pedagógov, kňazov, športovcov, lekárov, ale i novinára, vodiča mestskej hromadnej dopravy a ďalších. Tieto profesie vykonáva v Košiciach mnoho ľudí, ktorých


denne často stretávame. Práve Vás z nich však navrhli tí, ktorí Vás najlepšie, dôverne a ozaj z blízka poznajú po duchovnej aj pracovnej stránke - Vaši dlhoroční kolegovia, dobrí priatelia, blízky a známi. Ich návrh by som obrazne a symbolicky nazval skutočným zrkadlom Vášho života, skvelým zrkadlom Vašej práce a Vášho prístupu k svojmu okoliu. Odráža sa v ňom - a to v zaslúženom lesku - tiež obrovská vytrvalosť, zanietenosť, obeta a zásadovosť, ale aj ochota pomôcť a urobiť pre druhých vždy niečo naviac.

Medzi dnešnými ocenenými máme aj kolektívy. Iste všetci cítime, že chvíle strávené v divadle, na koncerte, či športovom podujatí sú časom, ktorý potrebujeme na osvieženie ducha, mysle i relax po práci. Za desiatky a stovky hodín strávených na javisku či športovisku fanúšikovia a návštevníci podujatí odmeňujú účinkujúcich zaslúženým potleskom. Ten aj keď dlho trvá, nakoniec doznie a publikum stíchne.
Verím, že ocenenia, ktoré dnes prevezmete, budú Vám natrvalo pripomínať úctu a obdiv nás ostatných. Verím, že pre Vás budú povzbudením aj do ďalšej práce. Kolektívy, ktoré ste za uplynulé roky vybudovali, ukázali svoju kvalitu a presvedčujú nás, že život v našom meste sa stáva uspokojivejším, žiarivejším a zmysluplnejším.

Ctení hostia, milé publikum,

dovoľte mi, aby som všetkým laureátom dnešných ocenení Mesta Košice srdečne zagratuloval, zaželal im pevné zdravie, radosť a pohodu v ich rodinách. Zároveň im prajem ešte mnoho síl, elánu a príležitostí, aby vo svojej činnosti ešte veľakrát mohli konať tak záslužne, obetavo a príkladne, ako konali doteraz.