Prejsť na obsah

Banskí profesori v Košiciach


Hostia navštívili Košice v rámci programu 17. valného zhromaždenia Spoločnosti banských profesorov (SOMP), ktoré sa po prvý krát uskutočnilo na Slovensku. Od svojho založenia v roku 1990 sa spoločnosť hlási ako nasledovník prvej medzinárodnej vedeckej inžinierskej spoločnosti na svete, založenej na Slovensku v roku 1786 v Sklených Tepliciach. Dnes reprezentuje 60 baníckych vysokých škôl v 36 krajinách. Primátor Fr. Knapík vo svojom vystúpení vyjadril potešenie nad tým, že sa členovia spoločnosti stretli v Košiciach, krátko ich oboznámil s históriou i súčasnosťou mesta a pozval na jeho prehliadku. Prezident spoločnosti Prof. Pavol Rybár z TÚ Košice vo svojom poďakovaní za prijatie pripomenul hlavný cieľ SOMP – garantovať vedeckú, technickú, akademickú a profesionálnu znalosť absolventov baníckych vysokých škôl, požadovanú pre trvalo udržateľné zabezpečenie ľudstva nerastnými surovinami.