Prejsť na obsah

Bezpečnostný horák VPP

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.12.2023  mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí  konania: „Bezpečnostný horák VPP.“