Prejsť na obsah

Bytové domy Rezidencia Tesla

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa  24.01.2024  mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytové domy Rezidencia Tesla“