Bytový dom s polyfunkciou „KLAS“ - doručenie zámeru