Celomestské oslavy Dňa učiteľov

Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov sa dňa 31. marca 2014 o 10:00 hod. uskutočnili celomestské oslavy Dňa učiteľov za účasti vzácnych hostí, starostov mestských častí, riaditeľov, ocenených pedagógov a zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Slávnostné ocenenie pedagógov primátorom mesta sa uskutočnilo v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach.

Mesto Košice a Oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže MMK považuje Deň učiteľov za sviatok vzdelávania a múdrosti. Ide o príležitosť poďakovať z úrovne Mesta Košice všetkým, ktorí znalosťami, obetou a trpezlivosťou formujú človeka a spoločnosť.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.