Prejsť na obsah

Cena mesta Košice už má kandidátov

Z takmer štyridsiatich návrhov na ocenenie pre jednotlivcov a kolektívy, komisia vybrala trinásť, o ktorých definitívne rozhodne košické mestské zastupiteľstvo, vo štvrtok 23. februára. Sú medzi nimi napríklad Prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc., prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorého navrhol košický Olympijský klub. Za rozvoj košického letiska a profesionálny prístup k riadiacej práci komisia navrhla udeliť cenu aj Ing. Marte Horváthovej, výkonnej riaditeľke a predsedníčke predstavenstva obchodnej spoločnosti Letisko Košice – Airport a. s., ktorú doporučila Mestská časť Košice – Šebastovce. V zozname navrhnutých nechýba ani Mons. Milan Chautur, CSsR, gréckokatolícky biskup, ktorý sa významným spôsobom podieľal na organizovaní cirkevného života gréckokatolíkov v Košickom kraji a výrazne sa tiež angažoval v ekumenickom hnutí mesta Košice. Medzi navrhnutými je aj Ing. Štefan Javnický, CSc., priekopník technického múzejníctva na Slovensku, ktorého nominovalo Slovenské technické múzeum v Košiciach. Divadlo Romathan navrhlo a komisia doporučila oceniť aj Jána Šilana, režiséra a umeleckého šéfa tejto rómskej kultúrnej inštitúcie, prispievajúcej k obohacovaniu kultúrneho života mesta Košice. Na cenu bol navrhnutý i kolektív pracovníkov košickej ZOO, ktorej sa v uplynulom roku podarilo dosiahnuť rekordnú 130-tisícovú návštevnosť.
Zoznam jednotlivcov, navrhnutých komisiou na Cenu mesta Košice 2006: Prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc., prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., Ing. Marta Horváthová, Mons. Milan Chautur, CSsR, Ing. Štefan Javnický, Ing. Ladislav Makó, CSc., Prof. ThDr. Juraj Semivan, PhD., Ján Šilan, MVDr. Katarína Verbovská, Mgr. Katarína Zozuláková. Kolektívy: Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach, Kolektív ZOO Košice, Špeciálna základná škola, Vojenská 13, Košice.