Prejsť na obsah

Centrum sa chystá do gala

Priekopy po archeologických výskumoch pomaly zakrýva nový dlaždicový koberec, skrášľujú sa záhony aj obrúbniky, pracuje sa na novom nasvieteni Dómu, atď. Pracovníci firmy SVIP s. r. o., (zhotoviteľ), v spolupráci s pamiatkármi a pod starostlivým dohľadom investora (mesto Košice) starostlivo upravujú všetky detaily priestranstva, ktoré je najfrekventovanejšou centrálnou zónou mesta. Snahou jeho vedenia je ukončiť práce vo vysokej kvalite, čo by nemalo byť na úkor ich predlžovania. Účastníci kontrolného dňa, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Košice Ing. František Knapík, v piatok konštatovali, že ak nenastanú žiadne mimoriadne okolnosti, slávnostné odovzdanie stavby sa uskutoční 28. septembra, v predvečer Medzinárodného maratónu mieru, mesiac pred vyvrcholením osláv storočnice prevezenia a znovupochovania pozostatkov kniežaťa Františka II. Rákócziho a jeho druhov v Dóme sv. Alžbety.