Prejsť na obsah

Chodec Tóno navštívil Košice

Anton Michalík, chodec bojujúci svojským spôsobom proti alkoholizmu, sa aj v tomto roku pri svojej ceste po Slovensku zastavil na košickom Magistráte. Za sebou má od 1. júna viac ako 1970 km a pred sebou veľký cieľ. „Cieľ mojej cesty je v Bratislave, kde by som chcel odovzdať vláde SR návrh úpravy školských osnov, do ktorých by sa zaviedla hodina výchovy o škodlivosti alkoholu, drog a iných závislostí. Na mojej pešej ceste po Slovensku som získal podporu všetkých miest, v ktorých som navštívil miestne a mestské úrady. Sám som prešiel alkoholovými útrapami a chcem proti tomu bojovať a upozorňovať na tento problém," vysvetlil chodec Tóno. Alkohol je podľa A. Michalíka pliaga ľudstva a je potrebné vystríhať pred ním už deti v základných školách. „Vláda vykonáva určité aktivity, ale je to stále málo," myslí si A. Michalík.
Na Magistráte A. Michalíka prijal viceprimátor Košíc Mikuláš Čečko, ktorý ocenil jeho snahy takýmto spôsobom poukázať na tento problém. „Osobne si myslím, že svojou vlastnou výpoveďou môže pán Michalík byť reálnejším príkladom toho, že cesta z alkoholového pekla existuje, len človek musí mať vôľu," dodal M. Čečko a zároveň A. Michalíkovi navrhol, aby sa o svoje životné skúsenosti podelil s občanmi, ktorí sa zdržiavajú v košických centrách pre bezdomovcov.
A. Michalík prepadol alkoholu v mladom veku a nevedel sa jej dlhé roky zbaviť. Stroskotalo mu manželstvo, stratil rodinu a stal sa bezdomovcom. Prešiel životným peklom, ktorého následky cíti dodnes a zdravotné problémy ho budú sprevádzať až do konca jeho pozemskej púte. K zmene v myslení a nazeraní na život mu pomohla až silná viera v Boha. Usadil sa na Gréckokatolíckej diecéznej charite v Prešove. 19 mesiacov sa mu darí abstinovať. Sám so svojimi životnými skúsenosťami chce byť príkladom toho, že takáto ľudská devastácia alkoholom je možná, ale ak človek chce, dokáže to zmeniť.
A. Michalík voju cestu ukončí v Bratislave pravdepodobne 10. septembra.