Prejsť na obsah

CVČ Košice oslavuje 70.výročie

Krajské domy pionierov a mládeže začali vznikať v 60-tych až 90-tych rokoch minulého storočia, po revolúcii sa premenovali na Domy deti a mládeže, dnes sú to Centrá voľného času. To v Košiciach sprevádza bohatá história plná tvarovania a zmien a nesie hneď niekoľko rekordov.

Z histórie

Na začiatku bol Krajský dom pionierov a mládeže na vtedy Marxovej ulici (dnes Masarykova) v Košiciach a pracovalo tu 18 záujmových útvarov. V rokoch 1965 – 1967 to bolo až 71 útvarov. V roku 1975 dostal Dom priestory na Orgovánovej ulici, pioniersky dom v Kysaku a lodenicu. Prvý obvodný dom pionierov a mládeže vznikol v mestskej časti Juh. V roku 1979 schválili výstavbu Domu pionierov a mládeže v Novom Meste na Popradskej ulici. V školskom roku 1981/1982 prešlo Domom vyše 44-tisíc detí, v roku Nežnej revolúcie 1989 sa názov zmenil na Dom detí a mládeže. O rok nato dokončili výstavbu budovy na Popradskej 86. Ide o výnimočnú stavbu zriadenú výslovne pre mimoškolskú činnosť. Dostala názov Centrum voľného času Domino. V Košiciach v tom čase už fungovalo viacero centier voľného času. V roku 2011 sa všetky centrá voľného času zlúčili do organizácie Centrum voľného času Technik a nasledovalo zriadenie elokovaných pracovísk. V roku 2012 vzniklo logo centra na návrh Antónie Bröstlovej, ktorá je tu vychovávateľkou aj dnes. Maskot Centruško prišiel na návrh zamestnancov v roku 2014 a do života ho uviedol spevák a hudobník Tomáš Buranovský.

Dnes

Centrum voľného času Košice sídli na Orgovánovej ulici. Jeho ďalšie elokované pracoviská sú na Popradskej, Kórejskej, Charkovskej, Juhoslovanskej, Starozagorskej ulici a na Nižnej Úvrati. Elokované pracoviská, alebo pobočky, sa líšia ponukou záujmových útvarov s ohľadom na priestorové možnosti. Okrem toho spravuje CVČ lodenicu a záhradu. Pracuje tu 31 pedagogických zamestnancov, 31 zamestnancov na technicko-hospodárskom úseku a 140 externých pedagogických zamestnancov.

Oslavy nesmú chýbať !

Oslavy prebiehajú sprievodnými akciami počas celého školského roka. V septembri to bolo stretnutie astronómov a bývalých členov klubu Pallas pri príležitosti známeho úkazu Modrý mesiac. Palacinkovú párty s neuveriteľnými 270 napečenými palacinkami si užilo 70 vyžrebovaných detí v októbri. Začiatkom jesenných prázdnin prebehol tradičný šachový turnaj Zlatý palcát v slávnostnom šate. Gala večer pripravujú cévečkári na 20. novembra 2023 v Dome umenia. Oslavy budú pokračovať Sladkou sedemdesiatkou, pokusom do zápisu rekordov v počte maľujúcich detí na chodník Hlavnej ulice či Behom za stromy.

Rekordy

31 interných pedagogických zamestnancov zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť 12 mesiacov v roku  v rozsahu 44 640 hodín pre deti a mládež mesta Košice. 149 externých pedagogických zamestnancov zabezpečuje záujmovú činnosť pre 2763 detí v 236 záujmových útvaroch 31 interných nepedagogických zamestnancov vybaví ročne viac ako 350 organizačných zabezpečení a požiadaviek k chodu pracovísk, opravám havárií či príprave akcií. V školskom roku v Centre voľného času Košice uskutoční 7690 záujmových útvarov s počtom detí 3329 a zorganizuje 361 cyklických podujatí so 4850 deťmi. Planetárium a hvezdáreň navštívi v CVČ ročne vyše 1200 zvedavých detí a rodičov. Za rok tu prebehne 80 súťaží pre viac ako 2500 súťažiacich. Ročne uskutočnia v centre priemerne 32 táborov pre 1100 až 1200 detí. Vzdelávacie programy v počte 350 od prednášajú zamestnanci  viac ako 3000 žiakom. Ročne sa zaúčtuje viac ako 3000 položiek, pošlú 2800 miezd, v pokladni vystavia viac ako 6000 dokladov, zaplatia viac 600 faktúr.

Kam sme sa posunuli...

Na začiatku to bolo vyslovenie potreby, ktorú bolo treba obhájiť. Generácie pred nami to preto mali oveľa náročnejšie. Dnes už o existencii centier nie je pochýb, čo je veľký krok vpred z hľadiska výchovy vo voľnom čase.

V úvode sa hľadali formy a metódy práce vo voľnom čase. Vznikali intuitívne a na základe potrieb. V súčasnosti sa naďalej menia a vyvíjajú s ohľadom na potreby a požiadavky mladých ľudí.

Pokiaľ to boli v úvode pionierske schôdzky a záujmové útvary v portfóliu týchto zariadení, teraz je to široká ponuka klubov, aktivít, eventov, súťaží, vernisáží, projektov, besied, workshopov, prednášok, neformálnych vzdelávaní atď.