DEJINY KOŠÍC V DÁTACH

Mesto Košice vydalo začiatkom tohto roka ďalšiu publikáciu mapujúcu históriu územia pod názvom „DEJINY KOŠÍC V DÁTACH" 1. diel Pravek a stredovek, ktorú autorsky spracoval kolektív Dejepisného spolku v Košiciach a prizvaní priatelia pod vedením Mgr. Štefana Eliáša.

Publikácia „Dejiny Košíc v dátach" má za cieľ sprevádzať čitateľa minulými epochami a ukázať ich v novom historickom poznaní, aj pomocou chronologicky radených hesiel o hospodárskom, sociálnom, kultúrnom a politickom vývoji mesta.

Záujemci si ju môžu zakúpiť v ICMK  na Hlavnej 59 v cene 3,5 EUR



Ďalšie publikácie vydané mestom Košice nájdete na tejto adrese