Prejsť na obsah

Dekarbonizácia procesu prípravy fúkaného vetra pre VP

Mesto Košice oznamuje občanom, že ako dotknutej obci mu bolo dňa 12.12.2023 doručené rozhodnutie, že sa  nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti:  „Dekarbonizácia procesu prípravy fúkaného vetra pre VP.“